Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 22 март

ПОНЕДЕЛНИК – 16 март

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 2 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 18 еп.
10:15 Песни за душата 706
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 125 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Последна връзка
13:05 Тема
13:35 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Гордостта на отбора
16:25 Музеите на Америка – 19 еп.
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 126 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 706
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 3 еп.
22:10 Игр. филм: Брегът на тъмната река
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:30 Фолклорна трапеза 294
01:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 17 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 3 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 20 еп.
10:35 С мисъл за вас
11:05 Дивият ангел – 126 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Оръдието на Апокалипсиса
13:20 Багрите на българското 490
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Най-добрата награда
16:25 Съдия Ейми – 21 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 127 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 106
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 4 еп.
22:00 Игр. филм: Горчиво небе
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 18 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 4 еп. повторение
09:50 Ян Сибелиус /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 106
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 127 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Габаритни светлини
13:15 С мисъл за вас
13:45 Фолклорна трапеза 294
14:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Т. Н. Т.
16:25 Копенхаген /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 128 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 747
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Олигарх
00:05 Новини
00:15 Песни за душата 706
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 19 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно предаване/
13:00 Балкан фолк 747
13:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Бягството на президента
16:30 Музеите на Америка – 20 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 129 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 675
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 6 еп.
22:00 Игр. филм: Фирмата 1
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 747
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 20 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 6 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 21 еп.
10:35 Самоковче
10:55 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 129 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Бягащата жена
13:15 Изворче 675
13:45 Музика
14:20 Световно фолклорно изкуство 106
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Парфюмът на Жанет
16:25 Съдия Ейми – 22 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 130 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 491
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Фирмата 2
23:30 Новини
23:40 Изворче 675
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 21 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 7 еп. повторение
09:50 Харун Тазиев – 4 еп.
10:40 Песни за душата 707
11:10 Дивият ангел – 130 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Смъртоносна игра
13:30 Багрите на българското 491
14:00 Самоковче
14:20 Игр. филм: Цезар и Клеопатра
16:20 Харун Тазиев – 5 еп.
17:15 Дивият ангел – 131 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 295
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 8 еп.
21:50 Сесия на ОбС /запис/
01:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 22 март
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 8 еп. повторение
09:50 Харун Тазиев – 5 еп.
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 131 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Съдбовна точка
13:20 Музика
13:30 Игр. филм: Фани и Александър
16:30 Харун Тазиев – 6 еп.
17:25 Дивият ангел – 132 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 9 еп.
21:50 Игр. филм: Распутин
23:25 Световно фолклорно изкуство 106
23:55 Други + Фотоархив

Leave a Reply