Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 22 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 16 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 9 еп.

повторение

09:45

Две съдби – 9 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 72 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 750

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Избави ни от злото

 

14:30

Тема

 

15:00

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Две съдби – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 73 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 10 еп.

 

21:55

Игр. филм: Распутин

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 17 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 10 еп.

повторение

09:45

Преселение – 5 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 73 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Загадката

 

14:30

Фолклорна трапеза 566

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Преселение – 6 еп.

 

16:45

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 74 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 379

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 11 еп.

 

21:55

Игр. филм: Възкресение

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

СРЯДА – 18 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 11 еп.

повторение

09:45

На фестивал в Куба /док. филм/

 

10:10

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 74 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 379

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Аз и мафията

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Празник на музеите /док. филм/

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 75 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 12 еп.

 

21:55

Игр. филм: Принцесата на крадците

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Световно фолклорно изкуство 379

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 19 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 12 еп.

повторение

09:45

Две съдби – 10 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 75 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Перфектно престъпление

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 379

 

15:05

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Две съдби – 11 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 76 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 751

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 13 еп.

 

21:55

Игр. филм: Саботаж

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 20 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 13 еп.

повторение

09:45

Преселение – 6 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 76 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 566

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пълно прикритие

 

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Хора и сенки – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 77 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Истинският Родриго – 14 еп.

 

21:55

Игр. филм: Английска съпруга

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 21 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Истинският Родриго – 14 еп.

повторение

09:45

Катаклизми за милиарди – 2 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 77 еп.

повторение

11:50

Изповедта на 1 самоковец изобретател /док.филм/

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Конник на име Смърт

 

14:40

Багрите на българското 751

 

15:10

Подбрахме за вас

 

16:00

Катаклизми за милиарди – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 78 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 567

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 15 еп.

 

21:45

Игр. филм: В компания на непознати 1 и 2

 

00:05

Багрите на българското 751

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 22 ноември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Истинският Родриго – 15 еп.

повторение

09:45

Катаклизми за милиарди – 3 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 78 еп.

повторение

11:50

Казано е: Терра инкогнита

 

12:15

Дестинация Рила /док. ф./

 

12:35

Музика

 

13:00

Игр. филм: Целувки и куршуми

 

14:35

Подбрахме за вас

 

16:00

Катаклизми за милиарди – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 79 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /Рилски ритми/

 

18:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Истинският Родриго – 16 еп.

 

21:45

Игр. филм: 12-те стола

 

00:15

Фолклорна трапеза 567

 

01:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply