Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 23 август

ПОНЕДЕЛНИК – 17 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Служба 21 – 7 еп.

повторение

09:50

Тайните дневници на извънземните – 1 еп.

 

10:15

Песни за душата 966

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 139 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Опасни приключения

 

14:25

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 2 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 140 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 966

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Служба 21 – 8 еп.

 

21:55

Игр. филм: Мадам Бовари

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Фолклорна трапеза 554

 

01:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 18 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Служба 21 – 8 еп.

повторение

09:45

Слепец – 11 еп.

 

10:35

Сентенции / Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 140 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 742

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Радиопирати

 

14:25

Фолклорна трапеза 554

 

15:25

Музика

 

16:00

Слепец – 12 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 141 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 367

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Служба 21 – 9 еп.

 

21:55

Игр. филм: Кървава справедливост

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

СРЯДА – 19 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Служба 21 – 9 еп.

повторение

09:45

Леопардът – тихият ловец /док. филм/

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 141 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 367

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Разбивачки на мъжки сърца

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Ягуарът /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 142 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1007

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Служба 21 – 10 еп.

 

21:55

Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 1

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Песни за душата 966

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 20 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Служба 21 – 10 еп.

повторение

09:45

Тайните дневници на извънземните – 2 еп.

 

10:10

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 142 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Скаймастър

 

14:20

Балкан фолк 1007

 

15:00

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 3 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 143 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 935

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 1 еп.

 

22:05

Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 2

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Балкан фолк 1007

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 21 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 1 еп.

повторение

09:55

Слепец – 12 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 143 еп.

повторение

11:50

Изворче 935

 

12:20

Музика

 

12:30

Самоковският светец /док. филм/

 

13:00

Игр. филм: Стари муцуни – нови коли

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 367

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 13 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 144 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Самоковският светец /док. филм/

 

19:10

Багрите на българското 743

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 2 еп.

 

22:05

Игр. филм: Пълномощникът

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Изворче 935

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 22 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 2 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 28 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Песни за душата 967

 

10:45

Музика

 

11:00

Съдебни процеси – 8 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 144 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

14:45

Багрите на българското 743

 

15:15

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 145 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 29 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 555

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 3 еп.

 

21:55

Игр. филм: Гръмотевицата

 

23:30

Багрите на българското 743

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 23 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Генезис – 3 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 29 еп. /патриот. пред./

 

10:25

Един самобитен талант /док. ф./

 

10:50

Сентенции/Любопитно

 

11:00

Съдебни процеси – 9 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 145 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 1

 

14:25

Изворче 935

 

14:55

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 146 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Хубава си, татковино – 30 еп. /патриот. пред./

 

18:50

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 4 еп.

 

21:55

Игр. филм: Последна спирка

 

23:50

Световно фолклорно изкуство 367

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply