Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 23 август

ПОНЕДЕЛНИК – 17 август

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 60 еп. повторение
09:45 В ателието на живописеца /док. филм/
10:05 Песни за душата 726
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Вангелия – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Затвор, пълен с тайни
13:15 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Приключението на Артур
16:25 В работилницата на скулптура /док. филм/
16:40 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 1 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 726
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 61 еп.
22:05 Игр. филм: Целувки и куршуми
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 315
01:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 18 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 61 еп. повторение
09:45 Найтмен – 42 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 1 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Вече няма да купувам целувки
13:35 Багрите на българското 510
14:05 Музика
14:30 Игр. филм: Сцените на престъплението
16:00 Найтмен – 43 еп.
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 2 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 127
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 62 еп.
21:55 Игр. филм: Изтребителите
23:20 Новини
23:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 19 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 62 еп. повторение
09:45 Световно фолклорно изкуство 127
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 2 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Чужденец в града
13:20 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Утопия
16:10 Катаклизми за милиарди – Ураг. „Андрю” /д. ф./
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:10 Платина – 3 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 767
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 63 еп.
21:55 Игр. филм: Дванайста нощ
23:35 Новини
23:45 Песни за душата 726
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 20 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 63 еп. повторение
09:45 В ателието на скулптура /док. филм/
10:00 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 3 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Горещина
13:15 Балкан фолк 767
13:55 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Видеоманиаци
16:00 Едуардо Чилида /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 4 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 695
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 64 еп.
21:55 Игр. филм: Конкорд
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 767
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 21 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 64 еп. повторение
09:45 Найтмен – 43 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 4 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Делнични герои
13:20 Световно фолклорно изкуство 127
13:50 Самоковският светец /док. филм/
14:20 Игр. филм: Златният бокал
16:25 Найтмен – 44 еп.
17:15 Платина – 5 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Самоковският светец /док. филм/
19:10 Багрите на българското 511
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 65 еп.
21:55 Игр. филм: Питон
23:30 Новини
23:40 Изворче 695
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 22 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 65 еп. повторение
09:45 Просто Антъни 2 /кулин. пред./
10:25 Песни за душата 727
10:55 Музика
11:00 Платина – 5 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Ърнест в армията
13:15 Багрите на българското 511
13:45 Музика
14:30 Игр. филм: Отрова
16:10 Антъни в Мароко /кулин. пред./
16:35 Самоковският светец /док. филм/
17:05 Музика
17:15 Платина – 6 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 316
19:30 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 66 еп.
21:45 Игр. филм: Пътят на Карлито
00:05 Багрите на българското 511
00:35 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 23 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 66 еп. повторение
09:45 Антъни в Мароко /кулин. пред./
10:10 Музика
11:00 Платина – 6 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Бързакът Ърнест
13:20 Спектакъл Н. Робева /”Самел 90”/
14:00 Китка здравец от Рила /с. Бели Искър/
15:10 Игр. филм: Делта форс 1
16:40 Индийската кухня на Мридула /кулин. пред./
17:05 Музика
17:10 Платина – 7 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 67 еп.
21:45 Игр. филм: Рябинов валс
23:20 Световно фолклорно изкуство 127
23:50 Други + Фотоархив

Leave a Reply