Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 23 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 17 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Опасна любов – 92 еп. повторение
09:45 Тайните дневници на извънземните – 13 еп.
10:10 Песни за душата 690
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 7 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мъжът с желязната маска
13:15 Тема
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Да живея с теб
16:30 Свещените планини по света – 1 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 8 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 690
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Опасна любов – 93 еп.
22:05 Игр. филм: Бог прощава, аз – не
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 С мисъл за вас
00:35 Фолклорна трапеза 278
01:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 18 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Опасна любов – 93 еп. повторение
09:45 Играта на Сам – 5 еп.
10:10 С мисъл за вас
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 8 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Летящият холандец
13:10 Багрите на българското 473
13:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лебедова песен
16:25 Играта на Сам – 6 еп.
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 9 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 91
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Опасна любов – 94 еп.
21:55 Игр. филм: Записки под възглавката
23:55 Новини
00:05 Тема
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 19 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Опасна любов – 94 еп. повторение
09:45 Да откриваме духовността /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 91
11:00 Дивият ангел – 9 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Играта на пророка
13:30 С мисъл за вас
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Необикновена изложба
16:25 Синята нишка /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 10 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 731
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Опасна любов – 95 еп.
21:55 Игр. филм: Трима
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 690
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 20 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно/ повторение
13:00 Игр. филм: Корабът призрак
14:35 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: На бис
16:30 Вълшебните планини по света – 2 еп.
17:00 Музика
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 11 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 659
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Опасна любов – 96 еп.
21:55 Игр. филм: 25 цента
23:15 Новини
23:25 Балкан фолк 731
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 21 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Опасна любов – 96 еп. повторение
09:45 Играта на Сам – 6 еп.
10:10 Да сме живи, да сме здрави 707
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 11 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Денят на змея
13:30 Да сме живи, да сме здрави 707
14:00 Музика
14:20 Световно фолклорно изкуство 91
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Вярната невярна
16:25 Корени – 1 еп.
17:15 Дивият ангел – 12 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 474
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Опасна любов – 97 еп.
21:55 Игр. филм: Любовни мелодии
23:35 Новини
23:45 Изворче 659
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 22 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Опасна любов – 97 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 19 еп.
10:35 Песни за душата 691
11:05 Дивият ангел – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Ураган
13:20 Маргарита Хранова /концерт/
14:35 Музика
15:00 Игр. филм: Каспър – духовито начало
16:30 Вуйчото от Америка – 20 еп.
17:20 Дивият ангел – 13 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 279
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Опасна любов – 98 еп.
21:45 Сесия на ОбС /запис/
01:45 Други + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 23 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Опасна любов – 98 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 20 еп.
10:35 Тема
11:05 Дивият ангел – 13 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Звездата на Джайпур
13:30 Концерт на Сигнал
14:40 Музика
15:00 Игр. филм: Риби на сухо
16:30 Вуйчото от Америка – 21 еп.
17:20 Дивият ангел – 14 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Опасна любов – 99 еп.
21:45 Игр. филм: Хъни
23:15 Световно фолклорно изкуство 91
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply