Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 23 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 17 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 59 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 11 еп. повторение
10:15 Песни за душата 623
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 31 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Поли Шор е мъртъв
13:05 Тема
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Вярната невярна
16:25 Пътешествие из Стария континент – 12 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 32 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 623
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 60 еп.
22:10 Игр. филм: Точен стрелец
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 211
00:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 18 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 60 еп. повторение
09:50 Найтмен – 1 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 32 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Катастрофа
13:15 Фолклорна трапеза 211
14:15 Багрите на българското 406
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мимолетно увлечение
16:25 Найтмен – 2 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 33 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 23
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 61 еп.
22:00 Игр. филм: Световна анархия
23:45 Новини
23:55 Тема
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 19 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 61 еп. повторение
09:50 Светът и ние – Ню Йорк /д.ф./
10:05 Световно фолклорно изкуство 23
10:35 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Жената мечта
13:15 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Убежище
16:40 Светът и ние – Париж /д.ф./
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 34 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 663
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 62 еп.
22:00 Игр. филм: Гладиатори
23:35 Новини
23:45 Песни за душата 623
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 20 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 62 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 12 еп.
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 34 еп. повторение
11:45 Игр. филм: За жълти стотинки
13:10 Балкан фолк 663
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Нещо истинско
16:45 Пътешествие из Стария континент – 13 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 35 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 591
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 63 еп.
22:00 Игр. филм: Обрат на съдбата
23:35 Новини
23:45 Балкан фолк 663
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 21 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 63 еп. повторение
09:50 Найтмен – 2 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 35 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Каспър – духовито начало
13:15 Световно фолклорно изкуство 23
13:45 Изворче 591
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Последен дъх
16:30 Найтмен – 3 еп.
17:20 Да бъдеш Ева – 36 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 407
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 64 еп.
22:00 Игр. филм: Да си умреш от смях
23:45 Новини
23:55 Изворче 591
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 22 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 64 еп. повторение
09:50 Боклук – 13 еп.
10:20 Песни за душата 624
10:50 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 36 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Риби на сухо
13:15 Китка здравец от Рила /каракачани – танци/
13:50 Кичка Бодурова /08.2009/
14:20 Багрите на българското 407
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Кралицата на писъците
16:25 Боклук – 14 еп.
16:55 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 37 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 212
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 65 еп.
21:50 Игр. филм: Кариера на убиец
22:45 Багрите на българското 407
23:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 23 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 65 еп. повторение
09:50 Боклук – 14 еп.
10:20 Да сме живи, да сме здрави 638
10:50 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 37 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Веднъж в живота
13:30 Албена /спектакъл/
15:10 Игр. филм: Римейк
16:25 Боклук – 15 еп.
16:55 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 38 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Долината на Бели Искър /док. филм/
19:00 Да сме живи, да сме здрави 638
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 66 еп.
21:50 Игр. филм: Кръгът
23:30 Световно фолклорно изкуство 23
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply