Програмата на канал “Рила” до неделя, 23 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 17 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 121 еп.

повторение

09:45

Слепец – 5 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 129 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 622

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Катастрофа

 

14:30

Ние съградихме България: Хим. промишленост

 

15:00

Тема

повторение

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 130 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 122 еп.

 

21:55

Игр. филм: Най-добрата сестра

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 18 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 122 еп.

повторение

09:45

Вангелия – 4 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 130 еп.

повторение

11:45

Ние съградихме България: Хим. промишленост

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Жената мечта

 

14:30

Фолклорна трапеза 622

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Вангелия – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:15

Цената на славата – 131 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 435

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 123 еп.

 

21:55

Игр. филм: Горчиво небе

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 19 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 123 еп.

повторение

09:45

В парка; Новата му професия /филм с Ч. Чаплин/

 

10:15

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 131 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 435

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: За жълти стотинки

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Графът /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 132 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 124 еп.

 

21:55

Игр. филм: Смърт край Змийската река

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 20 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 124 еп.

повторение

09:45

Слепец – 6 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 132 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Каспър – духовито начало

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 7 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 133 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 125 еп.

 

21:55

Игр. филм: Алис и Мартен

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Световно фолклорно изкуство 435

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 21 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 125 еп.

повторение

09:45

Вангелия – 5 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 133 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Риби на сухо

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 435

 

15:00

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Вангелия – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 134 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Тв шампионат по фолклор /годишен/

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 126 еп.

 

21:55

Игр. филм: Стъпки от огън

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 22 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 126 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Терминал – 11 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 134 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме: НТР

 

13:00

Игр. филм: Джентълмени с късмет

 

14:25

Тв шампионат по фолклор /годишен/

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Терминал – 12 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 135 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 623

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 127 еп.

 

21:45

Игр. филм: Капан

 

23:20

Тв шампионат по фолклор /годишен/

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 23 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Изумрудената огърлица – 127 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Терминал – 12 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 135 еп.

повторение

11:45

Тв шампионат по фолклор /годишен/

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Веднъж в живота

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 136 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: НТР

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 128 еп.

 

21:45

Игр. филм: Концертът

 

23:45

Фолклорна трапеза 623

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*