Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 24 март

ПОНЕДЕЛНИК – 18 март
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Вуйчото от Америка – 20 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 21 еп. повторение
10:15 Песни за душата 611
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 65 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Съдбовна точка
13:20 Тема
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мадам в Холивуд
16:30 Ексцентриците – 22 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 66 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 611
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Вуйчото от Америка – 21 еп.
22:10 Игр. филм: Елитна част
00:05 Новини
00:15 Спортен обзор
00:25 С мисъл за вас
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 19 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Вуйчото от Америка – 21 еп. повторение
09:50 Синята нишка /док. филм/
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 66 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Злото няма почивен ден повторение
13:15 Фолклорна трапеза 198
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Катастрофата
16:30 Самоков – бълг. люлка /док. филм/
17:15 Опасна любов – 67 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 11
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Вуйчото от Америка – 22 еп.
22:00 Игр. филм: Тайни планове
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 20 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Вуйчото от Америка – 22 еп. повторение
09:50 Дешифриране 2 /д.ф./
10:15 Световно фолклорно изкуство 11
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 67 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тайната на хълма
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Почти мъртва
16:00 Нишките на надеждата /д.ф./
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 68 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 651
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Вуйчото от Америка – 23 еп.
22:00 Игр. филм: Сделка с дявола
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 611
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 21 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Вуйчото от Америка – 23 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 22 еп.
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 68 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Годеница от Париж
13:10 Балкан фолк 651
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Виж, Джейн бяга
16:30 Ексцентриците – 23 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 69 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 579
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Вуйчото от Америка – 24 еп.
22:00 Игр. филм: Точка на замръзване
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 651
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 22 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Вуйчото от Америка – 24 еп. повторение
09:50 Самоков – бълг. люлка /док. филм/
10:35 Изворче 579
11:05 Опасна любов – 69 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Чуждо алиби
13:20 Световно фолклорно изкуство 11
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Влюбената принцеса
16:30 Попангелов от Боровец до Алпите /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 70 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 395
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 1 еп.
22:00 Игр. филм: Наследството на Куки
23:55 Новини
00:05 Изворче 579
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 23 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 1 еп. повторение
09:50 Песни за душата 612
10:20 Свещените планини по света – 8 еп.
10:50 Музика
11:00 Опасна любов – 70 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мотив за убийство
13:15 Да сме живи, да сме здрави 627
13:45 Връстник на 20-ти век /док. филм/
14:35 Багрите на българското 395
15:05 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 3
16:40 Свещените планини по света – 9 еп.
17:10 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 71 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Да сме живи, да сме здрави 627
19:30 Фолклорна трапеза 199
20:30 Телевизионен компас
21:00 Обща медицина – 2 еп.
21:50 Игр. филм: От другата страна на разкоша
00:25 Багрите на българското 395
00:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 24 март
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Обща медицина – 2 еп. повторение
09:50 Тема
10:20 Свещените планини по света – 9 еп.
10:50 Музика
11:00 Опасна любов – 71 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Бесове 1
13:00 Фамилия „Тоника”
14:05 Изворче 579
14:35 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 4
16:10 Свещените планини по света – 10 еп.
16:40 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 72 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Изворът на Белоногата /мюзикъл/
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Обща медицина – 3 еп.
21:50 Игр. филм: Трима в едно легло
23:25 Световно фолклорно изкуство 11
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply