Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 24 ноември

ПОНЕДЕЛНИК – 18 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Борд на директорите – 37 и 38 еп. повторение
09:45 Тайнственият остров – 21 еп. повторение
10:10 Песни за душата 643
10:40 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Без връщане
13:10 Тема
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Престъпл. на страстта: лунатици
16:25 Тайнственият остров – 22 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 28 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 643
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Борд на директорите – 39 еп.
21:45 Игр. филм: Обучението на феите
23:20 Новини
23:30 Спортен обзор
23:40 Фолклорна трапеза 230
01:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 19 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Борд на директорите – 39 еп. повторение
09:25 Ресторантът – 1 еп.
10:15 Багрите на българското 426
10:45 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 28 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кралицата на писъците
13:10 Фолклорна трапеза 230
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Дивият кон Ханк
16:35 Ресторантът – 2 еп.
17:25 Да срещнеш приказния принц – 29 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 43
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 1 еп.
21:55 Игр. филм: Операция „ЧНГ”
23:45 Новини
23:55 Тема
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 20 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 1 еп. повторение
09:45 Хайлайф: Флорида /док. филм/
10:10 Световно фолклорно изкуство 43
10:40 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 29 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Римейк
13:00 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сандвич с ръжен хляб
16:30 Хайлайф: Нова Зеландия /док. филм/
16:55 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 30 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 683
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 2 еп.
21:55 Игр. филм: Послед. път, когато видях Париж
23:50 Новини
00:00 Песни за душата 643
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 21 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно предаване/
11:45 Игр. филм: Притчата
13:10 Балкан фолк 683
13:50 Музика
14:15 Да сме живи, да сме здрави 659
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Партньори
16:25 Тайнственият остров – 23 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 31 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 611
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 659
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 3 еп.
21:55 Игр. филм: Открадната свалка
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 683
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 22 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 3 еп. повторение
09:45 Ресторантът – 2 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 31 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Дългият път към рая
13:45 Изворче 611
14:15 Музика
14:20 Световно фолклорно изкуство 43
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: 87-ми участък
16:30 Ресторантът – 3 еп.
17:20 Да срещнеш приказния принц – 32 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 427
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 4 еп.
21:55 Игр. филм: Първата спокойна нощ
00:00 Новини
00:10 Изворче 611
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 23 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 4 еп. повторение
09:45 Казано е.. /Мариана Пашалиева/
10:15 Песни за душата 644
10:45 Любопитно/ Сентенции
11:00 Да срещнеш приказния принц – 32 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Фирмата 1
13:20 Танц на вятъра /спектакъл/
14:20 Музика
14:40 Сентенции/ Любопитно
15:00 Игр. филм: Ярост на пътя
16:40 Казано е /Благовест Аргиров/
17:05 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да срещнеш приказния принц – 33 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 231
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Дивият ангел – 5 еп.
21:45 Сесия на ОбС /запис/
00:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 24 ноември
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Дивият ангел – 5 еп. повторение
09:45 Казано е /Благовест Аргиров/
10:10 Музика
10:30 Сентенции/ Любопитно
11:00 Да срещнеш приказния принц – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Фирмата 2
13:15 Наше село – с. Ярлово /д.ф./
13:35 Военен ансамбъл /08.2007/
14:25 Любопитно/ Сентенции
15:00 Игр. филм: Туистър отмъщава
16:40 Казано е /Милена Славова/
17:10 Музика
17:15 Да срещнеш приказния принц – 34еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Дивият ангел – 6 еп.
21:45 Игр. филм: Фани и Александър
00:45 Световно фолклорно изкуство 43
01:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply