Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 24 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 18 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 139 еп. повторение
09:45 Ексцентриците – 13 еп.
10:10 Песни за душата 607
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 37 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нежна революция 1 и 2
13:30 Тема
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Погребани тайни
16:25 Ексцентриците – 14 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 38 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 607
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да срещнеш приказния принц – 140 еп.
22:05 Игр. филм: Бързакът Ърнест
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 С мисъл за вас
00:10 Фолклорна трапеза 195
01:10 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 19 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 140 еп. повторение
09:45 Сахара – 3 еп.
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 38 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нежна революция 3 и 4 повторение
13:30 Багрите на българското 391
14:00 Фолклорна трапеза 195
15:00 Игр. филм: Превратно желание
16:25 Сахара – 4 еп.
17:15 Опасна любов – 39 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 7
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Убийства в Мидсамър – 1 еп.
22:50 Игр. филм: Пътят на Карлито
01:10 Новини
01:20 Тема
01:50 Фотоекскурзии

СРЯДА – 20 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Убийства в Мидсамър – 1 еп. повторение
10:40 Световно фолклорно изкуство 7
11:10 Опасна любов – 39 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Пришелецът Фил
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мания
16:25 Клуб на яхтите /д.ф./
17:10 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 40 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 647
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Убийства в Мидсамър – 2 еп.
22:50 Игр. филм: Сянката
00:30 Новини
00:40 Песни за душата 607
01:10 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 21 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Убийства в Мидсамър – 2 еп. повторение
10:40 Ексцентриците – 14 еп.
11:05 Опасна любов – 40 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Бели престилки
13:25 Балкан фолк 647
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Макс
16:30 Ексцентриците – 15 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 41 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 575
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Убийства в Мидсамър – 3 еп.
22:50 Игр. филм: Истинската Маккой
00:30 Новини
00:40 Балкан фолк 647
01:20 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 22 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Убийства в Мидсамър – 3 еп. повторение
10:40 Сахара – 4 еп.
11:30 Опасна любов – 41 еп. повторение
12:15 Игр. филм: Под наблюдение
13:40 Световно фолклорно изкуство 7
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Обливиън
16:35 Сахара – 5 еп.
17:25 Опасна любов – 42 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 392
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Убийства в Мидсамър – 4 еп.
22:50 Игр. филм: Версенжеторикс
00:45 Новини
00:55 Изворче 575
01:25 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 23 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Убийства в Мидсамър – 4 еп. повторение
10:40 Песни за душата 608
11:10 Обща медицина – 28 еп.
12:00 Опасна любов – 42 еп. повторение
12:45 Игр. филм: Местопрестъпление
14:15 Багрите на българското 392
14:00 Вихрен – първенецът на Пирин /док. филм/
14:25 Игр. филм: Железен орел
16:30 Свещените планини по света – 1 еп.
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 43 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 196
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Убийства в Мидсамър – 5 еп.
22:40 Игр. филм: Изток – запад
00:40 Багрите на българското 392
01:10 Сентенции/ Любопитно

НЕДЕЛЯ – 24 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Убийства в Мидсамър – 5 еп. повторение
10:40 Тема
11:10 Свещените планини по света – 1 еп.
11:40 Опасна любов – 43 еп. повторение
12:25 Виенски концерт 1 и 2 част
14:55 Музика
15:00 Игр. филм: Крадци на бижута
16:25 Свещените планини по света – 2 еп.
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:15 Опасна любов – 44 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Яребковица /док. филм/
19:05 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Убийства в Мидсамър – 6 еп.
22:40 Игр. филм: Контракт
00:10 Световно фолклорно изкуство 7
00:40 Сентенции/ Любопитно

Leave a Reply