Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 25 август

ПОНЕДЕЛНИК – 19 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 122 еп. повторение
09:50 Необикновени преживявания – 6 еп. повторение
10:35 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 94 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Делта форс 5
13:15 Песни за душата 630
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Балкански беглец
16:30 Необикновени преживявания – 7 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 95 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 630
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 123 еп.
22:10 Игр. филм: Морският вълк
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 219
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 20 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 123 еп. повторение
09:50 Найтмен – 19 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 95 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сляп хоризонт
13:20 Багрите на българското 415
13:50 Фолклорна трапеза 219
14:50 Игр. филм: Стрелецът
16:30 Найтмен – 20 еп.
17:20 Да бъдеш Ева – 96 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоков /док. филм/
19:05 Световно фолклорно изкуство 31
19:35 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 124 еп.
22:00 Игр. филм: Избави ни от злото
23:30 Новини
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 21 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 124 еп. повторение
09:50 Световно фолклорно изкуство 31
10:20 Самоков /док. филм/
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 96 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Среднощна жега
13:20 Самоковският светец /док. филм/
13:50 Света гора и самоковската следа /док. филм/
14:30 Минути за поезия /Д. Дебелянов и Ат. Далчев/
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Твърди куршуми
16:35 По стъпките на кралете /док. филм/
16:55 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 97 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 671
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 125 еп.
22:00 Игр. филм: Загадката
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 630
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 22 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 125 еп. повторение
09:50 Необикновени преживявания – 7 еп.
10:35 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 97 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Пустинна луна
13:15 Балкан фолк 671
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Оцелелият
16:30 Необикновени преживявания – 8 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 98 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 599
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 126 еп.
22:00 Игр. филм: Да си разменим жените
23:30 Балкан фолк 671
00:10 Новини
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 23 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 126 еп. повторение
09:50 Найтмен – 20 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 98 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Бог прощава, аз – не
13:25 Световно фолклорно изкуство 31
13:55 Музика
14:15 Изворче 599
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Торнадо
16:30 Найтмен – 21 еп.
17:20 Да бъдеш Ева – 99 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 416
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 127 еп.
22:00 Игр. филм: Аз и мафията
23:25 Изворче 599
23:55 Новини
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 24 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 127 еп. повторение
09:50 Животни лечители – 1 еп.
10:20 Песни за душата 631
10:50 Минути за поезия /Д. Дебелянов/
11:00 Да бъдеш Ева – 99 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Трима
13:15 Н. Славеев /08.2012 г./
14:25 Музика
14:30 Игр. филм: Случаят Алцхаймер
16:30 Животни лечители – 2 еп.
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да бъдеш Ева – 100 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 220
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 128 еп.
21:50 Игр. филм: Перфектно престъпление
22:25 Багрите на българското 416
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 25 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 128 еп. повторение
09:50 Животни лечители – 2 еп.
10:20 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 100 еп. повторение
11:45 Игр. филм: 25 цента
13:05 Самоковският светец /док. филм/
13:35 Руски ансамбъл „Душа”
15:05 Игр. филм: Червената змия
16:35 Животни лечители – 3 еп.
17:05 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 101 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Наше село /с. Гуцал/
19:15 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 129 еп.
21:50 Игр. филм: Пълно прикритие
23:30 Световно фолклорно изкуство 31
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply