Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 25 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 19 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Жоакина – 38 еп.

повторение

09:50

Две съдби – 1 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 44 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пурпурно сърце

 

14:40

Тема

 

15:10

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Две съдби – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 45 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 39 еп.

 

22:00

Игр. филм: Тит

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 20 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 39 еп.

повторение

09:50

Платина – 13 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 45 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 747

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Гориво в кръвта

 

14:55

Фолклорна трапеза 563

 

15:55

Подбрахме за вас

 

16:00

Платина – 14 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 46 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 375

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 40 еп.

 

22:00

Игр. филм: Момичетата от Орлиънс

 

22:55

Новини

повторение

23:05

Тема

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 21 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 40 еп.

повторение

09:50

Малките бозайници на Африка /док. филм/

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 46 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 375

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Обир

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Лешоядите /док. филм/

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 47 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 41 еп.

 

22:00

Игр. филм: Погрешен номер

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 22 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 41 еп.

повторение

09:50

Две съдби – 2 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 47 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: 3 000 мили до Грейсланд

 

15:00

Световно фолклорно изкуство 375

 

15:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Две съдби – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 48 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 42 еп.

 

22:00

Игр. филм: Непокорните

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 375

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 23 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 42 еп.

повторение

09:55

Платина – 14 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 48 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 563

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Смъртта дебне на разсъмване

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 15 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 49 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 748

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 43 еп.

 

22:00

Игр. филм: Момичетата от Далас

 

22:55

Новини

повторение

23:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 24 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 43 еп.

повторение

09:50

Необикновени преживявания – 5 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 49 еп.

повторение

11:50

Консулата /док. филм/

 

12:55

Музика

 

13:00

Игр. филм: Кооператив „Политбюро”

 

14:25

Багрите на българското 748

 

14:55

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 6 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 50 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 564

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 44 еп.

 

21:50

Игр. филм: Шампионът

 

23:30

Багрите на българското 748

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 25 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Жоакина – 44 еп.

повторение

09:50

Необикновени преживявания – 6 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Като огън и лед – 50 еп.

повторение

11:50

Казано е: Николай Сотиров

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Шепот

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 7 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 51 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /с. Рельово/

 

18:50

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 45 еп.

 

21:50

Игр. филм: Невинните

 

23:15

Фолклорна трапеза 564

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply