Новини, Обяви, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 25 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 19 януари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 2 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 2 еп.
10:15 Песни за душата 699
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 69 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Отвъд справедливостта
13:30 Тема
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сянка в нощта
16:30 Музеите на Америка – 3 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 70 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 699
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Вангелия – 3 еп.
22:10 Игр. филм: Купонът
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 С мисъл за вас
00:25 Фолклорна трапеза 287
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 20 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 3 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 4 еп.
10:35 С мисъл за вас
11:05 Дивият ангел – 70 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Аржентинско танго
13:20 Да сме живи, да сме здрави 716
13:50 Музика
14:20 Багрите на българското 483
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Готов да убива
16:25 Съдия Ейми – 5 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 71 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 99
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 716
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 4 еп.
22:00 Игр. филм: Първични видове
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 21 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 4 еп. повторение
09:50 Светът и ние: Монако и Ню Йорк /док. филм/
10:20 Световно фолклорно изкуство 99
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 71 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Срив в системата
13:10 С мисъл за вас
13:40 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кръстоносният поход
16:30 Светът и ние: Атон /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 72 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 739
19:20 Музика
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Край
00:00 Новини
00:10 Песни за душата 699
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 22 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 5 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 3 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 72 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лъжец
13:25 Балкан фолк 739
14:05 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Напряко в рая
16:35 Музеите на Америка – 4 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 73 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 667
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 6 еп.
22:00 Игр. филм: В провинцията
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 739
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 23 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 6 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 5 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 73 еп. повторение
11:45 Игр. филм: В ролята на Бог
13:15 Световно фолклорно изкуство 99
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Отрепка
16:30 Съдия Ейми – 6 еп.
17:15 Дивият ангел – 74 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 484
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вангелия – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Втори шанс
23:30 Новини
23:40 Изворче 667
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 24 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вангелия – 7 еп. повторение
09:50 Убийства в Мидсамър – 11 с., 5 еп.
11:20 Дивият ангел – 74 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Човекът минус
13:50 Песни за душата 700
14:20 Музика
15:30 Убийства в Мидсамър – 11 с., 6 еп.
17:00 Сентенции, любопитно
17:15 Дивият ангел – 75 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 288
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вангелия – 8 еп.
21:50 Игр. филм: Милейди
23:55 Багрите на българското 484
00:25 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 25 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Вангелия – 8 еп. повторение
09:50 Убийства в Мидсамър – 11 с.,6 еп.
11:20 Дивият ангел – 75 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Завръщането на самурая
13:45 Музика
15:30 Убийства в Мидсамър – 11 с.,7 еп.
17:00 Сентенции, любопитно
17:15 Дивият ангел – 76 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вангелия – 9 еп.
21:50 Игр. филм: Кавказка пленница
23:10 Световно фолклорно изкуство 99
23:40 Други + Фотоархив

Leave a Reply