Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 26 май

ПОНЕДЕЛНИК – 20 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 31 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 3 еп. повторение
10:15 Песни за душата 619
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 3 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нострадамус
13:40 Тема
14:10 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Съдбоносен случай
16:35 Пътешествие из Стария континент – 4 еп.
17:00 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 4 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 619
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 32 еп.
22:10 Игр. филм: Под обсада 2
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 207
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 21 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 32 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 15 еп.
10:10 Да сме живи, да сме здрави 636
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 4 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мадам Бовари
13:50 Фолклорна трапеза 206
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Ловци на съкровища
16:25 Това може да се случи утре – 16 еп.
16:45 Да сме живи, да сме здрави 636
17:15 Да бъдеш Ева – 5 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 19
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 636
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 33 еп.
22:00 Игр. филм: Сивият кардинал
00:05 Новини
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 22 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 33 еп. повторение
09:50 Световно фолклорно изкуство 19
10:20 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 5 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гръмотевицата
13:20 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Съвр. приключения на Том Сойер
16:25 Светът и ние – Чикаго /д.ф./
16:40 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 6 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 660
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 34 еп.
22:00 Игр. филм: Добрият пастир
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 619
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 23 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 34 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 4 еп.
10:15 Детски свят
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 6 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Новият Алкатрас
13:15 Балкан фолк 660
13:55 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Агнес Браун
16:30 Пътешествие из Стария континент – 5 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 587
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 35 еп.
22:00 Игр. филм: Танцуващият в сянка
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 660
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 24 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 35 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 16 еп.
10:10 Изворче 587
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 7 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мансардата
13:10 Световно фолклорно изкуство 19
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Свръхчовек
16:30 Това може да се случи утре – 17 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 8 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 404
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 36 еп.
22:00 Игр. филм: Американски войници
23:45 Новини
23:55 Изворче 587
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 25 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 36 еп. повторение
09:50 Боклук – 5 еп.
10:20 Песни за душата 620
10:50 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 8 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Възкресен да убива
13:20 Багрите на българското 404
13:50 Китка здравец от Рила /Говедарци – жени 2/
14:30 Музика
15:00 Игр. филм: Едисън
16:30 Боклук – 6 еп.
17:00 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 9 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 208
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 37 еп.
21:50 Игр. филм: Личен номер
23:35 Багрите на българското 404
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 26 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 37 еп. повторение
09:50 Боклук – 6 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Да бъдеш Ева – 9 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нощта на акулите
13:10 Изворче 587
13:40 Китка здравец от Рила /с. Алино/
14:20 Света гора и самоковската следа /док. филм/
15:00 Игр. филм: Молокай – островът на прокажените
16:55 Боклук – 7 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 10 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Наше село /с. Поповяне/
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 38 еп.
21:50 Игр. филм: Случаят Алцхаймер
23:50 Световно фолклорно изкуство 19
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply