Програмата на канал “Рила” до неделя, 26 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 20 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Преуспелите – 43 еп.

повторение

09:55

Борд на директорите – 37 и 38 еп.

 

10:35

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 58 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 675

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Арсен Люпен

 

15:05

Тема

повторение

15:20

Подбрахме за вас

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Борд на директорите – 39 еп.

 

16:35

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 59 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 44 еп.

 

22:05

Игр. филм: Пушкин – последният дуел

 

23:50

Новини

повторение

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 21 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 44 еп.

повторение

09:55

Вкусът на Европа – 41 еп.

 

10:20

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 59 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Гръмотевични птици

 

14:30

Фолклорна трапеза 675

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 42 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 60 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 487

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 45 еп.

 

22:05

Игр. филм: Светът на Карла

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Тема

повторение

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 22 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 45 еп.

повторение

09:55

Тайната – една година по-късно /док. филм/

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 60 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 487

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сайлънт Хил

 

15:00

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Първа помощ – превенция при злополука /д. ф./

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 61 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 46 еп.

 

22:05

Игр. филм: Раят е на запад

 

23:50

Новини

повторение

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 23 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 46 еп.

повторение

09:55

Борд на директорите – 39 еп.

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 61 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Отмъщението

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Информационен блок

 

16:15

Броненосецът – 1 еп.

 

17:10

Изгряващо слънце – 62 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 47 еп.

 

22:05

Игр. филм: Марина

 

00:05

Новини

повторение

00:15

Световно фолклорно изкуство 487

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

 

ПЕТЪК – 24 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 47 еп.

повторение

09:55

Вкусът на Европа – 42 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 62 еп.

повторение

11:50

Тв шампионат по фолклор 2

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Аз съм Дина

 

14:55

Световно фолклорно изкуство 487

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 43 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 63 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Тв шампионат по фолклор 2

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Преуспелите – 48 еп.

 

22:05

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 1

 

00:30

Новини

повторение

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 25 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Преуспелите – 48 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 14 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 63 еп.

повторение

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Дарение

 

14:30

Тв шампионат по фолклор 2

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Две съдби – 15 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 64 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 676

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 49 еп.

 

21:55

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 2

 

00:50

Тв шампионат по фолклор 2

 

01:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

НЕДЕЛЯ – 26 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Преуспелите – 49 еп.

повторение

09:55

Две съдби – 15 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 64 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Малкият Буда

 

15:15

Подбрахме за вас

 

16:10

Две съдби – 16 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 65 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Преуспелите – 50 еп.

 

21:55

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 3.1

 

23:20

Фолклорна трапеза 676

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*