Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 26 юли

ПОНЕДЕЛНИК – 20 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 7 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 6 еп.

 

10:15

Да сме живи, да сме здрави 980

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 111 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 963

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Смърт край Змийската река

 

14:30

Тема

 

15:00

Да сме живи, да сме здрави 980

 

15:30

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 7 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 112 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 963

 

19:10

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 980

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 8 еп.

 

22:00

Игр. филм: Изтребителите

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Фолклорна трапеза 551

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 21 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 8 еп.

повторение

09:50

Слепец – 3 еп.

 

10:40

Сентенции / Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 112 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 739

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Стъпки от огън

 

14:30

Фолклорна трапеза 551

 

15:30

Музика

 

16:00

Слепец – 4 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 113 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 363

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 9 еп.

 

22:00

Игр. филм: Където злото се простира

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 22 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 9 еп.

повторение

09:50

Пътешествие из Стария континент – 23 еп.

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 113 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 363

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Капан

 

14:35

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Титаника /док. филм/

 

17:05

Музика

 

17:10

Обрати на съдбата – 114 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1003

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 10 еп.

 

22:00

Игр. филм: Конкорд

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Песни за душата 963

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 23 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 10 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 7 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 114 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Под обсада 2

 

14:35

Балкан фолк 1003

 

15:15

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 8 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 115 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 932

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 11 еп.

 

22:00

Игр. филм: Питон

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Балкан фолк 1003

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 24 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 11 еп.

повторение

09:50

Слепец – 4 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 115 еп.

повторение

11:50

Изворче 932

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сивият кардинал

 

15:05

Световно фолклорно изкуство 363

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 116 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 740

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обща медицина – 12 еп.

 

22:00

Игр. филм: Момичета за всичко

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Изворче 932

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 25 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обща медицина – 12 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 20 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Корени – 4 еп.

 

11:45

Духът на Шишманово е жив /док. филм/

 

12:00

Обрати на съдбата – 116 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Добрият пастир

 

14:30

Песни за душата 964

 

15:00

Музика

 

15:30

Багрите на българското 740

 

16:00

Съдебни процеси – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 117 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 21 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 552

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 13 еп.

 

21:50

Игр. филм: Черна котка, бял котарак

 

23:55

Багрите на българското 740

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 26 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обща медицина – 13 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 21 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Кооперативното движение в Самоковско /док. ф./

 

11:00

Съдебни процеси – 1 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 117 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Циганско време 1 и 2

 

15:20

Изворче 932

 

15:50

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 118 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

По пътя към Страшното езеро /док. филм/

 

19:00

Хубава си, татковино – 22 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 14 еп.

 

21:50

Игр. филм: Кромов

 

23:40

Световно фолклорно изкуство 363

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply