Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 27 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 21 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Обща медицина – 25 еп. повторение
09:50 Тайнственият остров – 13 еп. повторение
10:15 Песни за душата 639
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 157 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 1
13:20 Тема
13:50 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Който не мълчи, ще умре
16:25 Тайнственият остров – 14 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 158 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 639
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Обща медицина – 26 еп.
22:10 Игр. филм: Много кучета на кокала
23:50 Новини
00:00 Спортен обзор
00:10 Фолклорна трапеза 227
01:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 22 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Обща медицина – 26 еп. повторение
09:50 Найтмен – 37 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 158 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 2
13:20 Багрите на българското 423
13:50 Фолклорна трапеза 227
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Убийство по вр. на представление
16:30 Найтмен – 38 еп.
17:20 Да срещнеш приказния принц – 1 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 39
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 27 еп.
22:00 Игр. филм: Сватбата на гробаря
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 23 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 27 еп. повторение
09:50 Харун Тезиеф: Безплодни пустини /док. филм/
10:45 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 1 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 3
13:20 Световно фолклорно изкуство 39
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Сократ
16:20 Харун Тезиеф: Природна материя /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 2 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 680
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 28 еп.
22:00 Игр. филм: Кейт и Леополд
23:55 Новини
00:05 Песни за душата 639
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 24 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 28 еп. повторение
09:50 Тайнственият остров – 14 еп.
10:15 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 2 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 4
13:20 Балкан фолк 680
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Тартюф
16:35 Тайнственият остров – 15 еп.
17:00 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 3 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 607
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Ресторантът – 1 еп.
22:00 Игр. филм: Черен хоризонт
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 680
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 25 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Ресторантът – 1 еп. повторение
09:50 Найтмен – 38 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 3 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 5
13:20 Световно фолклорно изкуство 39
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Партньори в любовта
16:30 Найтмен – 39 еп.
17:20 Да срещнеш приказния принц – 4 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 424
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Ресторантът – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Ранно щастие
23:35 Новини
23:45 Изворче 607
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 26 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Ресторантът – 2 еп. повторение
09:50 Да оцелееш в океана – 6 еп.
10:10 Песни за душата 640
10:40 Музика
11:00 Да срещнеш приказния принц – 4 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Светът на цирка
13:55 Да сме живи, да сме здрави 655
14:25 Багрите на българското 424
14:55 Музика
15:00 Игр. филм: Отмъстителката
16:35 Да оцелееш в океана – 7 еп.
17:05 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да срещнеш приказния принц – 5 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 228
20:00 Да сме живи, да сме здрави 655
20:30 Телевизионен компас
21:00 Ресторантът – 3 еп.
21:50 Игр. филм: Пианистката
23:55 Багрите на българското 424
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 27 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Ресторантът – 3 еп. повторение
09:50 Да оцелееш в океана – 7 еп.
10:20 Музика
10:30 Сентенции/ Любопитно
11:00 Да срещнеш приказния принц – 5 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Руби и Куентин
13:10 Йорданка Варджийска /08.2011/
14:30 Самоковският светец /док. ф./
15:00 Игр. филм: Точен стрелец
16:25 Да оцелееш в океана – 8 еп.
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да срещнеш приказния принц – 6 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 По пътя към Страшното езеро /док. филм/
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Ресторантът – 4 еп.
21:50 Игр. филм: Подводницата
23:25 Световно фолклорно изкуство 39
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply