Програмата на канал „Рила“ до неделя, 27 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 21 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 6 еп.

повторение

09:50

Слепец – 15 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 164 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 627

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фани и Александър

 

16:00

Слепец – 16 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 165 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 7 еп.

 

22:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 2

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 22 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 7 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 3 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 165 еп.

повторение

11:45

Ние съградихме България: Приложна наука

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Цезар и Клеопатра

 

15:00

Фолклорна трапеза 627

 

16:00

Кървавата господарка – 4 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:05

Информационен блок

 

17:15

Цената на славата – 166 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 440

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 8 еп.

 

22:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 3

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 23 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 8 еп.

повторение

09:50

Тройни неприятности /филм с Ч. Чаплин/

 

10:15

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 166 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 440

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Канзас сити

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Вечерни забавления /филм с Ч. Чаплин/

 

17:05

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 167 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 9 еп.

 

22:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 4

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 24 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 9 еп.

повторение

09:50

Слепец – 16 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 167 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Под подозрение

 

14:45

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Сахара – 1 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 168 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 10 еп.

 

22:00

Игр. филм: Смъртоносно предателство

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Световно фолклорно изкуство 440

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 25 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 10 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 4 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 168 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Арсен Люпен

 

15:05

Световно фолклорно изкуство 440

 

15:35

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 5 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 169 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Тв шампионат по фолклор 2

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 11 еп.

 

22:00

Игр. филм: Скаймастър

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 26 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 11 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 9 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 169 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме:Наука, фундам.изсл. и откр.

 

13:00

Игр. филм: Таборът отива към небето

 

14:35

Тв шампионат по фолклор 2

 

15:35

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 170 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 628

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 12 еп.

 

21:50

Игр. филм: Стари муцуни, нови коли

 

23:20

Тв шампионат по фолклор 2

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 27 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обрати на съдбата – 12 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 10 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 170 еп.

повторение

11:45

Тв шампионат по фолклор 2

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Гръмотевични птици

 

14:30

Младежки концерт 1 /09.2012/

 

15:45

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 11 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 171 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме:Наука, фундам.изсл. и откр.

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 13 еп.

 

21:50

Игр. филм: Човешки капитал

 

23:40

Фолклорна трапеза 628

 

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*