Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 27 юли

ПОНЕДЕЛНИК – 21 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 243 еп. повторение
09:45 Малибу роуд – 3 еп.
10:30 Песни за душата 675
11:00 Преуспелите – 131 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Пречистена
13:45 Тема
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Прояснение
16:05 Малибу роуд – 4 еп.
16:50 Информационен блок
17:05 Преуспелите – 132 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 675
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Тв новела – 244 еп.
22:05 Игр. филм: Перфектно престъпление
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:30 Фолклорна трапеза 263
01:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 22 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Тв новела – 244 еп. повторение
09:45 Операция „Южен Хамбург” – 22 еп.
10:35 С мисъл за вас
11:05 Преуспелите – 132 еп. повторение
12:00 Игр. филм: Не ме забравяй
14:00 Багрите на българското 458
14:30 Игр. филм: Затворник в Рио
16:15 Операция „Южен Хамбург” – 23 еп.
17:05 Преуспелите – 133 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 75
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 245 еп.
21:55 Игр. филм: Пълно прикритие
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 23 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 245 еп. повторение
09:45 Жена /с Ч. Чаплин/
10:10 Световно фолклорно изкуство 75
10:40 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 133 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Ефрейтор Готин пич
13:35 С мисъл за вас
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Куче за един сезон
16:30 Един през нощта /с Ч. Чаплин/
16:50 Информационен блок
17:05 Преуспелите – 134 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 716
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 246 еп.
21:55 Игр. филм: Целувки и куршуми
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 675
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 24 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно предаване/
13:00 Игр. филм: Фантомът на операта
14:40 Игр. филм: Сладки времена
16:25 Малибу роуд – 5 еп.
17:10 Преуспелите – 135 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 643
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 247 еп.
21:55 Игр. филм: Изтребителите
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 716
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 25 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 247 еп. повторение
09:45 Операция „Южен Хамбург” – 23 еп.
10:35 Изворче 643
11:05 Преуспелите – 135 еп. повторение
12:00 Игр. филм: Ванилия и шоколад
13:40 Световно фолклорно изкуство 75
14:10 Музика
14:35 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Когато тайните убиват
16:10 Операция „Южен Хамбург” – 24 еп.
17:00 Информационен блок
17:05 Преуспелите – 136 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 459
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 248 еп.
21:55 Игр. филм: Конкорд
23:25 Новини
23:35 Изворче 643
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 26 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 248 еп. повторение
09:45 Две съдби – 5 еп.
10:35 Песни за душата 676
11:05 Преуспелите – 136 еп. повторение
12:00 Игр. филм: Уедлок
13:40 Багрите на българското 459
14:10 Храм на възрожденския дух /д.ф./
14:35 Музика
14:50 Игр. филм: Лисича кръв
16:15 Две съдби – 6 еп.
17:05 Преуспелите – 137 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 264
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 249 еп.
21:45 Сесия на ОбС /запис/
01:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 27 юли
Час Предаване Забележки
08:30 Тема повторение
09:00 Тв новела – 249 еп. повторение
09:45 Две съдби – 6 еп.
10:35 Сентенции/ Любопитно
11:00 Преуспелите – 137 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Распутин
13:35 Велик бе нашият войник /док.филм/
14:30 Игр. филм: Погребани тайни
15:55 Две съдби – 7 еп.
16:45 Сентенции/ Любопитно
17:05 Преуспелите – 138 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Оркестър „Канарите”
19:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 250 еп.
21:45 Игр. филм: Подводен ад
23:10 Световно фолклорно изкуство 75
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply