Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 28 април

ПОНЕДЕЛНИК – 22 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 3 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 31 еп. повторение
10:15 Песни за душата 615
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 100 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тийнейджърски мечти
13:25 Тема
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Горещи новини
16:30 Ексцентриците – 32 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 101 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 615
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 4 еп.
22:10 Игр. филм: Ветрове на страстта
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:15 Фолклорна трапеза 203
01:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 23 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 4 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 7 еп.
10:10 Багрите на българското 399
10:40 С мисъл за вас
10:55 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 101 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Свещеникът отмъстител
13:20 Фолклорна трапеза 203
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Любов и екшън в Чикаго
16:30 Това може да се случи утре – 8 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 102 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 16
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Конкуренти
23:45 Новини
23:55 Тема
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 24 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 5 еп. повторение
09:50 Световно фолклорно изкуство 16
10:20 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 102 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Роден да побеждава
13:10 С мисъл за вас
13:25 Музика
13:45 Информационен блок
14:00 Игр. филм: Заплаха
15:30 Бягство от предградията /д.ф./
17:05 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 103 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 656
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 6 еп.
22:00 Игр. филм: Завинаги
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 615
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 25 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 6 еп. повторение
09:50 Ексцентриците – 32 еп.
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 103 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Огнена линия
13:15 Балкан фолк 656
13:55 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Екстремистът
16:30 Ексцентриците – 33 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 104 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 584
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Ругантино
23:45 Новини
23:55 Балкан фолк 656
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 26 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 7 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 8 еп.
10:10 Изворче 584
10:40 Информационен блок
11:00 Опасна любов – 104 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Хазарт
13:30 Самоковче
13:50 Световно фолклорно изкуство 16
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Апокалипсис
16:30 Това може да се случи утре – 9 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Опасна любов – 105 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 400
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 8 еп.
22:00 Игр. филм: Понтормо
23:40 Новини
23:50 Изворче 584
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 27 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 8 еп. повторение
09:50 Хора и сенки – 3 еп.
10:40 Самоковче
11:00 Опасна любов – 105 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Спотаен в засада
13:15 Да сме живи, да сме здрави 630
13:45 Лили Иванова /концерт/
14:30 Игр. филм: Камуфлаж
16:05 Хора и сенки – 4 еп.
16:55 Импресия „Лазарки”
17:00 Музика
17:15 Опасна любов – 106 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Да сме живи, да сме здрави 630
19:30 Фолклорна трапеза 204
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 9 еп.
21:50 Игр. филм: Моцарт и китът
23:20 Багрите на българското 400
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 28 април
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 9 еп. повторение
09:50 Тема
10:20 Хора и сенки – 4 еп.
11:10 Опасна любов – 106 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Манхатън от упор
13:15 Да сме живи, да сме здрави 631
13:45 Импресия „Лазарки”
13:50 Веселин Маринов /концерт/
14:25 Импресия „Лазарки”
14:30 Игр. филм: Стреляй
16:15 Хора и сенки – 5 еп.
17:05 Бричене на младожена /обичай/
17:15 Опасна любов – 107 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Наше село /с. Радуил/
19:15 Да сме живи, да сме здрави 631
19:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 10 еп.
21:50 Игр. филм: Едисън
23:20 Световно фолклорно изкуство 16
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply