Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 28 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 22 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Вангелия – 6 еп.

повторение

09:50

Боклук – 14 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 30 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Последният път, когато видях Париж

 

14:55

Тема

повторение

15:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 15 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 31 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 7 еп.

 

22:00

Игр. филм: Брегът на Тъмната река

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 23 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 7 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 15 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 31 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Открадната свалка

 

14:25

Фолклорна трапеза 579

 

15:40

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 16 еп.

 

17:15

Безценна перла – 32 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 392

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 8 еп.

 

22:00

Игр. филм: Барутно изгаряне

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 24 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 8 еп.

повторение

09:50

Дивият свят на България /док. филм/

 

10:05

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 32 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 392

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Първата спокойна нощ

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

България на длан /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 33 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 9 еп.

 

22:00

Игр. филм: Горчиво небе

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Световно фолклорно изкуство 392

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 25 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 9 еп.

повторение

09:50

Боклук – 15 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 33 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Прекалено млада, за да умре

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 392

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 16 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 34 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 10 еп.

 

22:00

Игр. филм: Смърт край Змийската река

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

ПЕТЪК – 26 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 10 еп.

повторение

09:50

Съдия Ейми – 16 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Безценна перла – 34 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 579

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фани и Александър

 

16:00

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 17 еп.

 

17:15

Безценна перла – 35 еп.

 

18:05

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Тв шампионат по фолклор 5

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Вангелия – 11 еп.

 

22:00

Игр. филм: Точка „Дюм”

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тв шампионат по фолклор 5

 

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 27 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Вангелия – 11 еп.

повторение

09:50

Светът на бъдещето – 6 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 35 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:10

Връстник на ХХ-ти век /док. ф./

 

13:00

Игр. филм: Цезар и Клеопатра

 

15:00

Тв шампионат по фолклор 5

 

16:00

Светът на бъдещето – 7 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 36 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 580

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Вангелия – 12 еп.

 

21:50

Игр. филм: Човешки капитал

 

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 28 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Вангелия – 12 еп.

повторение

09:50

Светът на бъдещето – 7 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Безценна перла – 36 еп.

повторение

11:50

Казано е: Богдана Карадочева

 

12:20

Шишманово живее /док. ф./

 

13:05

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:00

Светът на бъдещето – 8 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Безценна перла – 37 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Наше село /с. Ярлово/

 

18:50

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Вуйчото от Америка – 1 еп.

 

21:50

Игр. филм: Стъпки от огън

 

23:20

Фолклорна трапеза 580

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply