Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 28 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 22 февруари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 68 еп. повторение
09:45 Пътешествие из Стария континент – 3 еп.
10:10 Песни за душата 751
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 4 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Свръхчовек
13:20 Тема
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сцените на престъплението
16:30 Пътешествие из Стария континент – 4 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 5 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 751
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Истинският Родриго – 69 еп.
22:05 Игр. филм: Притчата
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 339
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 23 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 69 еп. повторение
09:45 Боклук – 21 еп.
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 5 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Смъртоносен дубъл
13:20 Багрите на българското 535
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Утопия
16:40 Боклук – 22 еп.
17:05 Информационен блок
17:10 Две съдби – 6 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 152
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 70 еп.
21:55 Игр. филм: Дългият път към рая
23:55 Новини
00:05 Тема
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 24 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 70 еп. повторение
09:45 Мохамед Али /док. филм/
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 6 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Опасна любов
13:25 С мисъл за вас
13:55 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Видеоманиаци
16:00 Зад камера /док. филм/
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 792
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 71 еп.
21:55 Игр. филм: Рябинов валс
23:35 Новини
23:45 Песни за душата 751
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 25 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно/
13:00 Балкан фолк 792
13:40 Музика
14:30 Игр. филм: Златният бокал
16:35 Пътешествие из Стария континент – 5 еп.
17:10 Две съдби – 8 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 720
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 72 еп.
21:55 Игр. филм: Фирмата 1
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 792
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 26 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 72 еп.
09:45 Боклук – 22 еп.
10:15 Изворче 720
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 8 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Чичо Пол
13:20 Самоковче
13:40 Световно фолклорно изкуство 152
14:10 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Отрова
16:10 Боклук – 23 еп.
16:40 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 9 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 536
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 73 еп.
21:55 Игр. филм: Фирмата 2
23:25 Новини
23:35 Изворче 720
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 27 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 73 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа 19
10:10 Песни за душата 752
10:40 Самоковче
11:00 Две съдби – 9 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Ски училище 2
13:20 Багрите на българското 536
13:50 Музика
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 1
16:30 Вкусът на Европа 20
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:10 Две съдби – 10 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 340
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Истинският Родриго – 74 еп.
21:45 Сесия на ОбС /запис/
01:45 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 28 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал:  Истинският Родриго – 74 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Вкусът на Европа 20
10:40 Музика
11:00 Две съдби – 10 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Купонът
13:35 Изворче 720
14:05 Музика
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 2
16:30 Вкусът на Европа 21
16:55 Самоковче
17:15 Две съдби – 11 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал:  Истинският Родриго – 75 еп.
21:45 Игр. филм:  Фирмата 3
23:15 Световно фолклорно изкуство 152
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply