Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 28 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 22 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 139 еп.

повторение

09:50

Хайлайф – 7 и 8 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 83 еп.

повторение

11:50

Песни за душата 959

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: 55 дни в Пекин

 

15:25

Тема

 

15:55

Информационен блок

 

16:00

Хайлайф – 9 и 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 84 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 959

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 140 еп.

 

22:00

Игр. филм: Огнена линия

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Фолклорна трапеза 547

 

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 23 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Сентенции / Любопитно

 

09:00

Законът на любовта – 140 еп.

повторение

09:50

Свещ. планини по света – 5 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 84 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 736

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Другата Аржентина

 

14:40

Фолклорна трапеза 547

 

15:40

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещ. планини по света – 6 еп.

 

17:00

Сентенции / Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 85 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 360

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 141 еп.

 

22:00

Игр. филм: Романс

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Тема

повторение

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 24 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 141 еп.

повторение

09:50

Пътешествие из Стария континент – 19 еп.

 

10:15

Да сме живи, да сме здрави 975

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 85 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 360

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Камуфлаж

 

14:35

Да сме живи, да сме здрави 975

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 20 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 86 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1000

 

19:20

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 975

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 142 еп.

 

22:00

Игр. филм: Хазарт

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Песни за душата 959

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 25 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 142 еп.

повторение

09:50

Хайлайф – 9 и 10 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 86 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Стреляй

 

14:45

Балкан фолк 1000

 

15:25

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Хайлайф – 11 и 12 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 87 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 928

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 143 еп.

 

22:00

Игр. филм: Спотаен в засада

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Балкан фолк 1000

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 26 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 143 еп.

повторение

09:50

Свещените планини по света – 6 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 87 еп.

повторение

11:50

Изворче 928

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ветрове на страстта

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 360

 

15:00

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещените планини по света – 7 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 88 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 737

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 137 еп.

 

22:00

Игр. филм: Вътрешен човек

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Изворче 928

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 27 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 144 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 12 еп. /патриот. пред./

 

10:20

Микабер – 3 еп.

 

11:10

Обрати на съдбата – 88 еп.

повторение

12:00

Апостолът на б-ската нар. песен /док. филм/

 

12:35

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Конкуренти

 

14:45

Багрите на българското 737

 

15:15

Музика

 

16:00

Микабер – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 89 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 13 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 548

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 145 еп.

 

21:50

Игр. филм: Поглед от върха

 

23:15

Багрите на българското 737

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 28 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Законът на любовта – 145 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 13 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Микабер – 4 еп.

 

11:05

Обрати на съдбата – 89 еп.

повторение

11:55

Музика

 

12:00

Каракачаните в Самоков /док. филм/

 

12:35

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Малкият Буда

 

15:15

Изворче 928

 

15:45

Музика

 

16:00

Картоиграчът – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 90 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Наше село – с. Говедарци /док. филм/

 

19:10

Хубава си, татковино – 14 еп. /патриот. пред./

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Убийства в Мидсамър – 1 еп.

 

22:30

Игр. филм: Манхатън от упор

 

23:50

Световно фолклорно изкуство 360

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply