Програмата на канал „Рила“ до неделя, 3 април

ПОНЕДЕЛНИК – 28 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 41 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 9 и 10 еп.

 

10:30

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 19 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 632

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бог прощава, аз – не

 

14:40

Тема

повторение

15:10

България, която съградихме: Металургия

 

15:40

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 11 и 12 еп.

 

16:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 20 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 42 еп.

 

22:00

Игр. филм: Роден извън закона

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 29 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 42 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 13 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 20 еп.

повторение

11:45

България, която съградихме: Металургия

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Трима

 

14:30

Фолклорна трапеза 632

 

15:30

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 14 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:05

Информационен блок

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 21 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 444

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 43 еп.

 

22:00

Игр. филм: Париж

 

00:05

Новини

повторение

00:15

Тема

повторение

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 30 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 43 еп.

повторение

09:50

Новата му работа /филм с Ч. Чаплин/

 

10:20

Световно фолклорно изкуство 444

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 21 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: 25 цента

 

14:20

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Управителят на магазина /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 22 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 44 еп.

 

22:00

Игр. филм: Отвъд разумното съмнение

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 31 март

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 44 еп.

повторение

09:50

Това може да се случи утре – 11 и 12 еп.

 

10:30

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 22 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Любовни мелодии

 

14:40

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре – 13 и 14 еп.

 

17:40

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 23 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 45 еп.

 

22:00

Игр. филм: Фаринели

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Световно фолклорно изкуство 444

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 1 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 45 еп.

повторение

09:50

Кървавата господарка – 14 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 23 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Калас завинаги

 

14:45

Световно фолклорно изкуство 444

 

15:15

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Кървавата господарка – 15 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 24 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Обрати на съдбата – 46 еп.

 

22:00

Игр. филм: Бикини на село

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 2 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Обрати на съдбата – 46 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 7 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 24 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме: Отбран. промишленост

 

13:00

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

14:35

Животът е музика /сем. Чаушеви/

 

15:30

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 8 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 25 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 633

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 47 еп.

 

21:50

Игр. филм: Изобилие

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 3 април

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Обрати на съдбата – 47 еп.

повторение

09:50

Банд. Петербург: Разплата – 8 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Да срещнеш приказния принц – 25 еп.

повторение

11:45

50 г. Хор на ветераните туристи

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Хъни

 

14:30

Трио „Тенорите” /Самел 90/

 

15:00

Музика

 

16:00

Банд. Петербург: Разплата – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Да срещнеш приказния принц – 26 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: Отбран. промишленост

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обрати на съдбата – 48 еп.

 

21:50

Игр. филм: Палата №6

 

23:15

Фолклорна трапеза 633

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*