Програмата на канал „Рила“ до неделя, 3 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 27 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 10 еп.

повторение

09:45

Музеите на Америка – 29 и 30 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 17 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Гоя

 

14:40

Тема

 

15:10

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Музеите на Америка – 31 и 32 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 18 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 11 еп.

 

21:55

Игр. филм: Фаринели

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 28 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 11 еп.

повторение

09:45

Световни религии – 5 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 18 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 608

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Роберт и Клара

 

15:10

Подбрахме за вас

 

16:00

Световни религии – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:15

Цената на славата – 19 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 420

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 12 еп.

 

21:55

Игр. филм: Знакът на смъртта

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 29 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 12 еп.

повторение

09:45

Гласове от Буново /док. филм/

 

10:15

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 19 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 420

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изпепеляващо лято

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни суперструктури:парите /док. филм/

 

17:15

Цената на славата – 20 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 13 еп.

 

21:55

Игр. филм: 25 цента

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 30 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 13 еп.

повторение

09:45

Музеите на Америка – 31 и 32 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 20 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Отмъстителката

 

14:35

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Харун Тазиев – 1 еп.

 

17:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 21 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 14 еп.

 

21:55

Игр. филм: Роден извън закона

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Световно фолклорно изкуство 420

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 1 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 14 еп.

повторение

09:45

Световни религии – 6 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 21 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Точен стрелец

 

14:25

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Световни религии – 7 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 22 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 15 еп.

 

21:55

Игр. филм: Френска жена

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 2 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 15 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Оперативен – 3 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 22 еп.

повторение

11:45

Апостолът на б-ската народна песен /док. филм/

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Адмирал

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Оперативен – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 23 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 609

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 16 еп.

 

21:45

Игр. филм: Любовни мелодии

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 3 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Изумрудената огърлица – 16 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Оперативен – 4 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 23 еп.

повторение

11:45

Портрети: Иван Григориев

 

12:05

Музика

 

13:00

Игр. филм: Световна анархия

 

14:45

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Оперативен – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 24 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Танц на вятъра /08.2006/

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 17 еп.

 

21:45

Игр. филм: Гладиатори

 

23:20

Фолклорна трапеза 609

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*