Новини, Обяви

Програмата на канал “Рила” до неделя, 3 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 28 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

09:00

Любовен облог – 72 еп.

повторение

09:45

Слепец – 16 еп.

 

10:35

Информационен блок

 

11:00

Страници от живота – 7 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 700

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Раят е на запад

 

14:45

Тема

повторение

15:00

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Нежна революция – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Страници от живота – 8 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 73 еп.

 

21:55

Игр. филм: Рябинов валс

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 29 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музикална пауза

 

09:00

Любовен облог – 73 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 16 еп.

 

10:30

Информационен блок

 

11:00

Страници от живота – 8 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Марина

 

15:00

Фолклорна трапеза 700

 

16:00

Музикална пауза

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 17 еп.

 

17:15

Страници от живота – 9 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 512

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 74 еп.

 

21:55

Игр. филм: Воден гроб

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Тема

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 30 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 74 еп.

повторение

09:45

Дизайн 1: Скорост /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Страници от живота – 9 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 512

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Удар под пояса

 

14:20

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Изходни точки /док. филм/

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Страници от живота – 10 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 75 еп.

 

21:55

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 31 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 75 еп.

повторение

09:45

Нежна революция – 1 еп.

 

10:35

Информационен блок

 

11:00

Страници от живота – 10 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Фатален имидж

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Нежна революция – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Страници от живота – 11 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 76 еп.

 

21:55

Игр. филм: Вуйчо Ваньо

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 512

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 1 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 76 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 17 еп.

 

10:30

Информационен блок

 

11:00

Страници от живота – 11 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: 12-те стола

 

15:35

Световно фолклорно изкуство 512

 

16:05

Съдия Ейми – 16 еп.

 

16:50

Информационен блок

 

17:15

Страници от живота – 12 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Б-я, която съградихме: Транспорт

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 77 еп.

 

21:55

Игр. филм: Гладиатори

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 2 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 77 еп.

повторение

09:45

Кървавата господарка – 6 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Страници от живота – 12 еп.

повторение

11:45

Б-я, която съградихме: Транспорт

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Възкресение

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Кървавата господарка – 7 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Страници от живота – 13 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Портрети: Васил Сайменов /в памет/

 

19:15

Фолклорна трапеза 701

 

20:15

Музикална пауза

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Любовен облог – 78 еп.

 

21:45

Игр. филм: Сталкер

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 3 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Любовен облог – 78 еп.

повторение

09:45

Кървавата господарка – 7 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Страници от живота – 13 еп.

повторение

11:45

Портрети: Васил Сайменов /в памет/

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пълномощникът

 

14:30

Оперен концерт /10.2006/

 

15:30

Музика

 

16:00

Кървавата господарка – 8 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Страници от живота – 14 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: Електротехника

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Любовен облог – 79 еп.

 

21:45

Игр. филм: Сам в гората

 

23:15

Фолклорна трапеза 701

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply