Програмата на канал „Рила“ до неделя, 30 август

ПОНЕДЕЛНИК – 24 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Генезис – 4 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 3 еп.

 

10:20

Песни за душата 967

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 146 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 2

 

14:20

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 4 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 147 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 967

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 5 еп.

 

22:05

Игр. филм: Новият Алкатрас

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Фолклорна трапеза 555

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 25 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 5 еп.

повторение

09:55

Слепец – 13 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 147 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 743

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 3

 

14:25

Фолклорна трапеза 555

 

15:25

Музика

 

16:00

Слепец – 14 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 148 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 368

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 6 еп.

 

22:05

Игр. филм: Барутно изгаряне

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 26 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 6 еп.

повторение

09:55

Ягуарът /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 148 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 368

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Адмирал

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Коалите – торб. мечки на Австралия /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 149 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1008

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 7 еп.

 

22:05

Игр. филм: Косачката 1

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Песни за душата 967

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 27 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 7 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 4 еп.

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 149 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Светът на Карла

 

14:25

Балкан фолк 1008

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 5 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 150 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 936

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 8 еп.

 

22:05

Игр. филм: Косачката 2

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Балкан фолк 1008

 

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 28 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 8 еп.

повторение

09:55

Слепец – 14 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 150 еп.

повторение

11:50

Изворче 936

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 1

 

14:25

Световно фолклорно изкуство 368

 

14:55

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 15 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 151 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 744

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 9 еп.

 

22:05

Игр. филм: Точка „Дюм”

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Изворче 936

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 29 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 9 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 30 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Песни за душата 968

 

10:45

Една забравена личност /док. филм/

 

11:00

Съдебни процеси – 10 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 151 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 2

 

14:30

Багрите на българското 744

 

15:00

Да сме живи, да сме здрави 984

 

15:30

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 11 еп.

 

16:50

Да сме живи, да сме здрави 984

 

17:20

Обрати на съдбата – 152 еп.

 

18:10

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 31 еп. /патриот. пред./

 

19:20

Фолклорна трапеза 556

 

20:20

Музика

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 10 еп.

 

21:55

Игр. филм: Мансардата

 

23:30

Багрите на българското 744

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 30 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Генезис – 10 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 31 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Самоков – градът на І-та б-ска печатница /док. ф./

 

10:35

Сентенции/Любопитно

 

11:00

Съдебни процеси – 11 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 152 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Семейств Крумборг 3

 

14:25

Изворче 936

 

14:55

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 12 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 153 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Хубава си, татковино – 32 еп. /патриот. пред./

 

18:50

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 11 еп.

 

21:55

Игр. филм: Летят жерави

 

23:25

Световно фолклорно изкуство 368

 

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*