Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 30 август

ПОНЕДЕЛНИК – 31 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Генезис – 11 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 5 еп.

 

10:20

Песни за душата 968

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 153 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 4

 

14:20

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 6 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 154 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 968

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 12 еп.

 

22:05

Игр. филм: Възкресен да убива

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Фолклорна трапеза 556

 

00:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 1 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 12 еп.

повторение

09:55

Слепец – 15 еп.

 

10:45

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 154 еп.

повторение

11:50

Да сме живи, да сме здрави 985

 

12:20

Музика

 

12:30

Багрите на българското 744

 

13:00

Игр. филм: Раят е на запад

 

14:45

Фолклорна трапеза 556

 

15:45

Музика

 

16:00

Слепец – 14 еп.

 

16:50

Да сме живи, да сме здрави 985

 

17:20

Обрати на съдбата – 155 еп.

 

18:10

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Да сме живи, да сме здрави 985

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 13 еп.

 

22:05

Игр. филм: Омъжената Дарси

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Тема

повторение

00:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 2 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 13 еп.

повторение

09:55

Коалите – торб. мечки на Австралия /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 155 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Марина

 

15:00

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Най-бързата птица в Дивия Запад /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 156 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Балкан фолк 1009

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 14 еп.

 

22:05

Игр. филм: Гладиатори

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Песни за душата 968

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 3 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 14 еп.

повторение

09:55

Тайните дневници на извънземните – 6 еп.

 

10:20

„Евро фолк – Черно море 2020” /БФ/

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 156 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Искам те мъртъв

 

14:30

Балкан фолк 1009

 

15:10

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Тайните дневници на извънземните – 7 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 157 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 937

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 15 еп.

 

22:05

Игр. филм: Бог прощава, аз – не

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Балкан фолк 1009

 

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 4 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 15 еп.

повторение

09:55

Слепец – 16 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 157 еп.

повторение

11:50

Изворче 937

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Шушу

 

14:35

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 1 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 158 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 744

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Генезис – 16 еп.

 

22:05

Игр. филм: Стрийптизьорки

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Изворче 937

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 5 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Генезис – 16 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 32 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Песни за душата 969

 

10:45

Алин. ман. – късче от Средновек. и-я /док. филм/

 

11:00

Съдебни процеси – 12 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 158 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пленник

 

14:20

Багрите на българското 744

 

14:50

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 13 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 1 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 33 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 557

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 17 еп.

 

21:55

Игр. филм: Трима

 

23:25

Багрите на българското 744

 

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 6 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Генезис – 17 еп.

повторение

09:55

Хубава си, татковино – 33 еп. /патриот. пред./

 

10:25

Да сме живи, да сме здрави 986

 

10:55

Музика

 

11:00

Съдебни процеси – 13 еп.

 

11:50

Като огън и лед – 1 еп.

повторение

12:40

С любов към пчелите /док. филм/

 

13:00

Игр. филм: Гоя

 

14:40

Изворче 937

 

15:10

Музика

 

15:30

Да сме живи, да сме здрави 986

 

16:00

Съдебни процеси – 14 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 2 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Хубава си, татковино – 34 еп. /патриот. пред./

 

19:00

„Евро фолк – Черно море 2020” /БФ/

 

19:30

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 986

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Генезис – 18 еп.

 

21:55

Игр. филм: 25 цента

 

23:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply