Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 30 август

ПОНЕДЕЛНИК – 24 август

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 67 еп. повторение
09:45 Eдуардо Чилида /док. филм/
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 7 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Може би бебе
13:20 Песни за душата 727
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Делта форс 2
16:15 Костакис колекционера /док. филм/
17:10 Платина – 8 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 727
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 68 еп.
22:05 Игр. филм: Подводен ад
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 316
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 25 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 68 еп. повторение
09:45 Найтмен – 44 еп.
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 8 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Оцеляващият
13:20 С мисъл за вас
13:50 Багрите на българското 511
14:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Делта форс 3
16:30 Това може да се случи утре – 1 еп.
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 9 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 128
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 69 еп.
21:55 Игр. филм: Къща капан 1 и 2
23:50 Новини
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 26 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 69 еп. повторение
09:45 Световно фолклорно изкуство 128
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 9 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Дългият път
13:20 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Делта форс 4
16:05 Катакл. за милиарди – Венец.свлачища /д. ф./
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:10 Платина – 10 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 768
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 70 еп.
21:55 Игр. филм: Иван Василиевич сменя професията си
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 727
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 27 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 70 еп. повторение
09:45 Костакис колекционера /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 10 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Роза в грижовни ръце
13:20 Балкан фолк 768
14:00 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Делта форс 5
16:05 Норман Фостър /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 11 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 696
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 71 еп.
21:55 Игр. филм: Двоен изстрел
23:35 Новини
23:45 Балкан фолк 768
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 28 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 71 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 1 еп.
10:05 Изворче 696
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 11 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Танц
13:25 Световно фолклорно изкуство 128
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 1
16:30 Това може да се случи утре – 2 еп.
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 12 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 512
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 72 еп.
21:55 Игр. филм: Дръзкият
23:30 Новини
23:40 Изворче 696
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 29 август
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 72 еп. повторение
09:45 Индийската кухня на Мридула /кулин. пред./
10:10 Песни за душата 728
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Платина – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Сянката
13:30 Да сме живи, да сме здрави 744
14:00 Музика
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 2
16:30 Индийската кухня на Мридула 2 /кулин. пред./
16:55 Музика
17:10 Платина – 13 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Да сме живи, да сме здрави 744
19:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 73 еп.
21:45 Игр. филм: Да си разменим жените
23:15 Багрите на българското 512
23:45 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 30 август
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 73 еп. повторение
09:45 Индийската кухня на Мридула 2 /кулин. пред./
10:10 Музика
11:00 Платина – 13 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Истинската Маккой
13:30 Изворче 696
14:00 Китка здравец от Рила /с. Доспей/
14:20 Музика
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 3
16:30 Индийската кухня на Мридула 3 /кулин. пред./
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:10 Платина – 14 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 74 еп.
21:45 Игр. филм: Балада за войника
23:10 Световно фолклорно изкуство 128
23:40 Други + Фотоархив

Leave a Reply