Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 30 март

ПОНЕДЕЛНИК – 24 март
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Тв новела – 124 еп. повторение
09:45 Господарите на мафията 1 /док. филм/ повторение
10:30 Песни за душата 659
11:00 Преуспелите – 12 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Срив в системата
13:10 Тема
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Горещина
16:25 Господарите на мафията 1 /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 13 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 659
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Тв новела – 125 еп.
22:05 Игр. филм: Понтормо
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 248
01:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 25 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Тв новела – 125 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окръг Колумбия – 11 еп.
10:30 Да сме живи, да сме здрави 676
11:00 Преуспелите – 13 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лъжец
13:15 Фолклорна трапеза 248
14:15 Информационен блок
14:30 Да сме живи, да сме здрави 676
15:00 Игр. филм: Делнични герои
16:30 Вашингтон, окръг Колумбия – 12 еп.
17:15 Преуспелите – 14 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 60
19:10 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 676
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 126 еп.
21:55 Игр. филм: Моцарт и китът
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 26 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 126 еп.
09:45 Тесни обувки – 7 еп. повторение
10:20 Световно фолклорно изкуство 60
10:50 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 14 еп.
11:45 Игр. филм: В ролята на Бог
13:15 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Може би бебе
16:30 В парка; Приключенецът /с Ч. Чаплин/
17:05 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 15 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 700
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 127 еп.
21:55 Игр. филм: Едисън
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 659
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 27 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 127 еп. повторение
09:45 Господарите на мафията 2 /док. филм/ повторение
10:30 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 15 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Човекът минус
13:30 Балкан фолк 700
14:10 Информационен блок
14:45 Игр. филм: Оцеляващият
16:15 Съдебни процеси 1 /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:15 Преуспелите – 16 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 628
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 128 еп.
21:55 Игр. филм: Молокай – остр. на прокажените
23:50 Новини
00:00 Балкан фолк 700
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 28 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 128 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окр. Колумбия – 12 еп.
10:30 Изворче 628
10:50 Информационен блок
11:00 Преуспелите – 16 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Завръщането на самурая
13:25 Самоковче
13:45 Световно фолклорно изкуство 60
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Дългият път
16:30 Вашингтон, окр. Колумбия – 13 еп.
17:15 Преуспелите – 17 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 443
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Тв новела – 129 еп.
21:55 Игр. филм: 21 очи
23:25 Новини
23:35 Изворче 628
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 29 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Тв новела – 129 еп. повторение
09:45 Генезис – 7 еп.
10:40 Самоковче
11:00 Преуспелите – 17 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тунел към Китай
13:20 Китка здравец от Рила /с. Радуил 1/
13:50 Връстник на 20-ти век /док. филм/
14:40 Игр. филм: Тя е влюбена
16:15 Генезис – 8 еп.
17:10 Музика
17:15 Преуспелите – 18 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 130 еп.
21:45 Игр. филм: Десет мъртви мъже
23:15 Багрите на българското 443
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 30 март
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Тв новела – 130 еп. повторение
09:45 Генезис – 8 еп.
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Преуспелите – 18 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кралят мелничар
13:20 Китка здравец от Рила /с. Радуил 2/
13:35 Музика
14:30 Игр. филм: Лас Вегас
16:10 Генезис – 9 еп.
17:00 Самоковче
17:20 Преуспелите – 19 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Тв новела – 131 еп.
21:45 Игр. филм: Изчезналото момиче
23:20 Световно фолклорно изкуство 60
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply