Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 30 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 24 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал – 1 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Румъния 5
10:10 Песни за душата 587
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 41 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Цезар и Клеопатра
13:45 Тема
14:15 Изворче 555
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Вярната невярна
16:25 Вкусът на Европа: Румъния 6
16:50 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 42 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал – 2 еп.
22:05 Игр. филм: Перфектно престъпление
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 175
01:00 Фотоекскурзии

ВТОРНИК – 25 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал – 2 еп. повторение
09:45 Магьосникът – 2 еп.
10:20 Багрите на българското 372
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 42 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Циганско време 1 и 2
14:05 Фолклорна трапеза 175
15:05 Игр.филм: Мимолетно увлечение
16:30 Магьосникът – 3 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 43 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 587
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал – 3 еп.
21:55 Игр. филм: Пълно прикритие
23:35 Новини
23:35 Тема
00:05 Фотоекскурзии

СРЯДА – 26 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 3 еп. повторение
09:45 Сребърни криле 2 /док. филм/
10:35 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 43 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Черна котка, бял котарак
13:50 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Убежище
16:20 Сребърни криле 3 /док. филм/
17:10 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 44 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 628
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 4 еп.
21:55 Игр. филм: Целувки и куршуми
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 587
00:10 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 27 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 4 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа: Румъния 6
10:10 Балкан фолк 628
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 44 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Канзас сити
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Нещо истинско
16:45 Вкусът на Европа: Румъния 7
17:05 Информационен блок
17:15 Страници от живота – 45 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 556
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 5 еп.
21:55 Игр. филм: Изтребителите
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 628
00:10 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 28 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 5 еп. повторение
09:45 Магьосникът – 3 еп.
10:20 Изворче 556
10:50 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 45 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Под подозрение
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Последен дъх
16:30 Горещи пари – 1 еп.
17:20 Страници от живота – 46 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 373
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал – 6 еп.
21:55 Игр. филм: Конкорд
23:25 Новини
23:35 Изворче 556
00:05 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 29 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 6 еп. повторение
09:45 Песни за душата 588
10:15 Детски свят
11:00 Страници от живота – 46 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Арсен Люпен
13:50 Портрети /Йордан Дамянов/
14:25 Багрите на българското 373
14:55 Музика
15:00 Игр. филм: Експериментът „Филаделфия”
16:40 Детски свят
17:15 Страници от живота – 47 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 176
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 7 еп.
21:45 Игр. филм: Питон
23:20 Багрите на българското 373
23:50 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 30 септември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал – 7 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Наше село – с. Клисура /док. филм/
10:40 Музика
11:00 Страници от живота – 47 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гръмотевични птици
13:15 Манастир под покрова на Св. Богородица /д.ф./
13:55 Група „Контрол” /08.2004/
14:20 Музика
15:00 Игр. филм: Сянката
16:40 Детски свят
17:15 Страници от живота – 48 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:40 Николай Славеев /08.2012/
19:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 8 еп.
21:45 Игр. филм: Подводен ад
23:10 Фотоекскурзии

Leave a Reply