Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 31 май

ПОНЕДЕЛНИК – 25 май

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Генезис – 22 еп. повторение
09:55 Шедьоври 4 /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 197 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мадам Бовари
13:50 Тема
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Катастрофата
16:20 Ермитаж: живопис /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 198 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 716
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Тайният знак – 1 еп.
22:10 Игр. филм: Последна връзка
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 303
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 26 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 1 еп. повторение
09:50 Найтмен – 18 еп.
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 198 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Гръмотевицата
13:20 С мисъл за вас
13:50 Музика
14:20 Багрите на българското 499
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Омагьосаната къща
16:30 Найтмен – 19 еп.
17:20 Дивият ангел – 199 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 116
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Тайният знак – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Оръдието на Апокалипсиса
23:30 Новини
23:40 Тема
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 27 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 2 еп. повторение
09:50 Детето на Балтика: Хелзинки /док. филм/
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 199 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Новият Алкатрас
13:15 Световно фолклорно изкуство 116
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Следа от сълзи
16:30 Филм за остеопорозата /док. филм/
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 200 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 756
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Тайният знак – 3 еп.
22:00 Игр. филм: Лов на пирани
00:00 Новини
00:10 Песни за душата 716
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 28 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 3 еп. повторение
09:50 Ермитаж: живопис /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 200 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мансардата
13:10 Балкан фолк 756
13:50 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лов на терористи
16:25 Ермитаж: Античният свят /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 201 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 684
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Тайният знак – 4 еп.
22:00 Игр. филм: Габаритни светлини
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 756
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 29 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 4 еп. повторение
09:50 Найтмен – 19 еп.
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 201 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Възкресен да убива
13:20 Световно фолклорно изкуство 116
13:50 Подбрахме за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Жесток град
16:35 Найтмен – 20 еп.
17:25 Дивият ангел – 202 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 500
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Тайният знак – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Съблазнителката
23:45 Новини
23:55 Изворче 684
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 30 май
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 5 еп. повторение
09:50 Свет. религии: юдаизъм /нпф/
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 202 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Нощта на акулите
13:10 Михаил Белчев /І ч./
14:15 Музика
14:20 Багрите на българското 500
14:50 Игр. филм: Отрова
16:30 Световни религии: будизъм /нпф/
17:20 Дивият ангел – 203 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
19:30 Фолклорна трапеза 304
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Тайният знак – 6 еп.
21:50 Игр. филм: Бягащата жена
23:20 Багрите на българското 500
23:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 31 май
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Тайният знак – 6 еп. повторение
09:50 Световни религии: будизъм /нпф/
10:40 Тема
11:10 Дивият ангел – 203 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Отвъд справедливостта
13:40 Да сме живи, да сме здрави 732
14:10 Сентенции/ Любопитно
14:30 Музика
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 1
16:30 Свет. религии: таоизъм /нпф/
17:20 Дивият ангел – 204 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Михаил Белчев /ІІ ч./
19:40 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 732
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Тайният знак – 7 еп.
21:50 Игр. филм: Дворянско гнездо
23:35 Световно фолклорно изкуство 116
00:05 Други + Фотоархив

Leave a Reply