Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 31 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 25 януари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 40 еп. повторение
09:45 Eксцентриците – 31 еп.
10:10 Песни за душата 747
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 3 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Апокалипсис
13:15 Тема
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
16:30 Eксцентриците – 32 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 4 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 747
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Истинският Родриго – 41 еп.
22:05 Игр. филм: Ветрове на страстта
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 С мисъл за вас
00:25 Фолклорна трапеза 336
01:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 26 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 41 еп. повторение
09:45 Боклук – 13 еп.
10:15 С мисъл за вас
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 4 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Вале купа
13:15 Фолклорна трапеза 336
14:15 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
16:20 Боклук – 14 еп.
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 5 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 148
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 42 еп.
21:55 Игр. филм: Конкуренти
23:40 Новини
23:50 Тема
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 27 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 42 еп. повторение
09:45 Островите Галапагос /док. филм/
10:15 Световно фолклорно изкуство 148
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 5 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Нокаут
13:25 С мисъл за вас
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Парите на глупака
16:20 Национален парк „Какаду” /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 6 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 788
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 43 еп.
21:55 Игр. филм: Освобождение – 1 ч.
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 747
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 28 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 43 еп. повторение
09:45 Сесия на ОбС /директно/
13:00 Игр. филм: Печени момчета
14:30 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Изгубеният рай
16:40 Eксцентриците – 33 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 716
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 44 еп.
21:55 Игр. филм: Освобождение 2
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 788
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 29 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 44 еп.
09:45 Боклук – 14 еп.
10:15 Изворче 716
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Съдебни процеси – 7 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Най-лудият керван
13:10 Световно фолклорно изкуство 148
13:40 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Лов на пирани
16:30 Боклук – 15 еп.
17:00 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Съдебни процеси – 8 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
19:00 Багрите на българското 532
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 45 еп.
21:55 Игр. филм: Освобождение 3
23:55 Новини
00:05 Изворче 716
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 30 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 45 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа 11
10:10 Песни за душата 748
10:40 Музика
11:00 Съдебни процеси – 8 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сделка с дявола
13:10 Багрите на българското 532
13:40 Музика
15:00 Игр. филм: Музика на късмета
16:35 Вкусът на Европа 12
17:00 Музика
17:15 Съдебни процеси – 9 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Истинският Родриго – 46 еп.
21:45 Игр. филм: Освобождение 4
23:05 Сесия на ОбС /запис/
03:05 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 31 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал:  Истинският Родриго – 46 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Вкусът на Европа 12
10:40 Музика
11:00 Съдебни процеси – 9 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Точка на замръзване
13:05 Изворче 716
13:35 Музика
14:30 Игр. филм: Наследството на Ферамонти
16:25 Вкусът на Европа 13
16:50 Сентенции/ Любопитно
17:15 Съдебни процеси – 10 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал:  Истинският Родриго – 47 еп.
21:45 Игр. филм: Освобождение 5
22:55 Световно фолклорно изкуство 148
23:25 Други + Фотоархив

Leave a Reply