Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 4 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 28 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Жоакина – 17 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 1 еп.

 

10:15

Песни за душата 972

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 23 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Тайната на хълма

 

14:30

Тема

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Ермитаж – 2 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 24 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 972

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 18 еп.

 

22:00

Игр. филм: Война и мир 3

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Фолклорна трапеза 560

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 29 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 18 еп.

повторение

09:50

Платина – 7 еп.

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 24 еп.

повторение

11:50

Багрите на българското 747

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Годеница от Париж

 

14:25

Фолклорна трапеза 560

 

15:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Платина – 8 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 25 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 372

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 19 еп.

 

22:00

Игр. филм: Война и мир 4

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Тема

повторение

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 30 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 19 еп.

повторение

09:50

Резерватът „Йелоустоун” /док. филм/

 

10:20

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 25 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 372

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Чуждо алиби

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Койотите /док. филм/

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 26 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 20 еп.

 

22:00

Игр. филм: Ангел на страстта

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Песни за душата 972

 

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 1 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 20 еп.

повторение

09:50

Ермитаж – 2 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 26 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Мотив за убийство

 

14:30

Световно фолклорно изкуство 372

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Ермитаж – 3 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 27 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 21 еп.

 

22:00

Игр. филм: Пълно затъмнение

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Световно фолклорно изкуство 372

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 2 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 21 еп.

повторение

09:55

Платина – 8 еп.

 

10:45

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Като огън и лед – 27 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 560

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бесове 1 и 2

 

15:25

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Платина – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 28 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 748

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Жоакина – 22 еп.

 

22:00

Игр. филм: Преднамерено действие

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 3 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Жоакина – 22 еп.

повторение

09:50

Портрети /Зафир Йончев/

 

10:10

Музика

 

10:30

Казано е: Гена Димитрова

 

11:00

Съдебни процеси – 20 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Като огън и лед – 28 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Афоня

 

14:25

Багрите на българското 748

 

14:55

Подбрахме за вас

 

16:00

Съдебни процеси – 21 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 29 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 561

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 23 еп.

 

21:50

Игр. филм: Крадецът и стрийптизьорката

 

23:20

Багрите на българското 748

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 4 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

 

09:00

Жоакина – 23 еп.

повторение

09:50

Портрети /Иван Григориев/

 

10:10

Музика

 

10:30

Казано е: Васко Кръпката

 

11:00

Съдебни процеси – 21 еп.

 

11:50

Като огън и лед – 29 еп.

повторение

12:40

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Под напрежение

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Необикновени преживявания – 1 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Като огън и лед – 30 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Китка здравец от Рила /с. Говедарци 1/

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Жоакина – 24 еп.

 

21:50

Игр. филм: Дванайста нощ

 

23:30

Фолклорна трапеза 561

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply