Новини, Обяви

Програмата на канал “Рила” до неделя, 4 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 29 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 37 еп.

повторение

09:50

Пътешествие из Стария континент – 21 и 22 еп.

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 33 еп.

повторение

11:45

Тема

повторение

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Извън закона

 

15:15

Хапче надежда: На ремонт при ортопеда

 

16:10

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 23 еп.

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 34 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 38 еп.

 

22:00

Игр. филм: Катастрофа

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 30 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 38 еп.

повторение

09:50

Рос в Тайланд /кулин. предаване/

 

10:15

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 34 еп.

повторение

11:45

Хапче надежда: На ремонт при ортопеда

 

12:40

Музика

 

13:00

Игр. филм: Един така дискретен герой

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Съвършените спагети /кулин. пред./

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 35 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 39 еп.

 

22:00

Игр. филм: Жената мечта

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

СРЯДА – 31 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 39 еп.

повторение

09:50

Зад камера /док.филм/

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 35 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Покана

 

14:35

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

В света на бойните изкуства /док. филм/

 

17:20

Грехът на Анхелика – 36 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 40 еп.

 

22:00

Игр. филм: Почти бременна

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 1 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 40 еп.

повторение

09:50

Пътеш. из Стария континент – 23 еп.

 

10:15

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 36 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Париж

 

15:05

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 1 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 37 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 41 еп.

 

22:00

Игр. филм: Гладиатори

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 2 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 41 еп.

повторение

09:50

Съвършените спагети /кулин. предаване/

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 37 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Отвъд разумното съмнение

 

14:35

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Ястия от Севера /кулин. предаване/

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 38 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 42 еп.

 

22:00

Игр. филм: Приключението на Артур

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 3 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 42 еп.

повторение

09:50

Найтмен – 39 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 38 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:00

Експедиция Българи: Прародина – Розетата

 

12:55

Музика

 

13:00

Игр. филм: Изобилие

 

15:00

Сестри Аджови /08.2005/

 

15:30

Музика

 

16:00

Найтмен – 40 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 39 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 653

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 43 еп.

 

21:50

Игр. филм: Сцените на престъплението

 

23:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 4 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Законът на любовта – 43 еп.

повторение

09:50

Найтмен – 40 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 39 еп.

повторение

11:45

Веселин Маринов /08.2005/

 

11:35

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бандити

 

15:00

Подбрахме за вас

 

16:00

Найтмен – 41 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 40 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Експедиция Българи: Прародина – Розетата

 

19:25

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 44 еп.

 

21:50

Игр. филм: Утопия

 

23:30

Фолклорна трапеза 653

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply