Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 5 април

ПОНЕДЕЛНИК – 30 март

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 16 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 22 еп.
10:15 Песни за душата 708
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 139 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мъжът с желязната маска
13:15 Тема
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Бягството
16:20 Музеите на Америка – 23 еп.
16:45 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 140 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 708
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 17 еп.
22:10 Игр. филм: Добрият пастир
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:30 Фолклорна трапеза 296
01:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 31 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 17 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 24 еп.
10:35 С мисъл за вас
11:05 Дивият ангел – 140 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Летящият холандец
13:15 Багрите на българското 492
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Женски затвор
16:20 Съдия Ейми – 25 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 141 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 108
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 18 еп.
22:00 Игр. филм: Танцуващият в сянка
23:40 Новини
23:50 Тема
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 1 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 18 еп. повторение
09:50 Празник на музеите – Франкфурт /док. филм/
10:20 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 141 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Играта на пророка
13:30 С мисъл за вас
14:00 Световно фолклорно изкуство 108
14:30 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Който не мълчи, ще умре
16:25 На фестивал в Куба /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 142 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 19 еп.
22:00 Игр. филм: Дванайсета нощ
23:40 Новини
23:50 Песни за душата 708
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 2 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 19 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 23 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 142 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Корабът призрак
13:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Убийство по време на представление
16:30 Музеите на Америка – 24 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 143 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 677
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 20 еп.
22:00 Игр. филм: Американски войници
23:45 Новини
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 3 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 20 еп. повторение
09:50 Найтмен – 3 еп.
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 143 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Денят на змея
13:30 Изворче 677
14:00 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Сократ
16:20 Найтмен – 4 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 144 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 493
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 21 еп.
22:00 Игр. филм: Личен номер
23:45 Новини
23:55 Изворче 677
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 4 април
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 21 еп. повторение
09:50 Хайлайф: Нова Зеландия
10:15 Песни за душата 709
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 144 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ураган
13:15 Да сме живи, да сме здрави 725
13:45 Музика
14:30 Багрите на българското 493
15:00 Игр. филм: Канзас сити
16:50 Хайлайф: Канада
17:15 Дивият ангел – 145 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 297
20:00 Да сме живи, да сме здрави 725
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 22 еп.
21:50 Игр. филм: Крадецът и стрийптизьорката
23:20 Багрите на българското 493
23:50 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 5 април
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 22 еп. повторение
09:50 Хайлайф: Канада
10:15 Да сме живи, да сме здрави 726
10:45 Сентенции/ Любопитно
11:00 Дивият ангел – 145 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Звездата на Джайпур
13:25 Да сме живи, да сме здрави 726
13:55 Джон Лорд /концерт/
14:45 Игр. филм: Под подозрение
16:30 Хайлайф: Аляска
16:55 Музика
17:15 Дивият ангел – 146 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Да сме живи, да сме здрави 726
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Вуйчото от Америка – 23 еп.
21:50 Игр. филм: Балада за войника
23:15 Световно фолклорно изкуство 108
23:45 Други + Фотоархив

Leave a Reply