Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 5 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 30 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 132 еп.

повторение

09:45

Музеите на Америка – 13 и 14 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 109 еп.

повторение

11:50

Фолклорна трапеза 604

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Радиопирати

 

14:25

Тема

 

14:55

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Музеите на Америка – 14 и 15 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 110 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 133 еп.

 

21:55

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 3-1

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 31 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 133 еп.

повторение

09:45

Нежна революция – 1 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 110 еп.

повторение

11:50

Музика

 

12:25

На фокус семейството: Кога да кажа „да”

 

12:55

Музика

 

13:00

Игр. филм: Разбивачки на мъжки сърца

 

15:00

Фолклорна трапеза 604

 

16:00

Нежна революция – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Изгряващо слънце – 111 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 134 еп.

 

21:55

Игр. филм: Изпепелени от слънцето 3-2

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 1 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 134 еп.

повторение

09:45

Пътят към Ел Дорадо /док. филм/

 

10:35

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Музика

 

11:00

Изгряващо слънце – 111 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 1

 

14:25

На фокус семействотоКога да кажа „да”

 

14:55

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Това може да се случи утре /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 112 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 135 еп.

 

21:55

Игр. филм: Спокойни дни в Клиши

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 2 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 135 еп.

повторение

09:45

Музеите на Америка – 15 и 16 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 112 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 2

 

14:15

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Музеите на Америка – 17 и 18 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 113 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 136 еп.

 

21:55

Игр. филм: Златният бокал

 

00:00

Новини

повторение

00:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

 

ПЕТЪК – 3 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 136 еп.

повторение

09:45

Нежна революция – 2 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Изгряващо слънце – 113 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Съкровището на тамплиерите 3

 

14:25

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Нежна революция – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 114 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Сладка тайна – 137 еп.

 

21:55

Игр. филм: Точка „Дюм”

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 4 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Сладка тайна – 137 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Арестант – 2 еп.

 

10:35

На фокус семейството: Да пробваш или не?

 

11:05

Изгряващо слънце – 114 еп.

повторение

11:55

Храм на възрожденския дух /д.ф./

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Балада за войника

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Арестант – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 115 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 605

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 138 еп.

 

21:45

Игр. филм: Отрова

 

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 5 септември

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Сладка тайна – 138 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Арестант – 3 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Изгряващо слънце – 115 еп.

повторение

11:50

Наше село: Говедарци /док. филм/

 

12:30

Музика

 

13:00

Игр. филм: Семейство Крумборг 1

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Арестант – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Изгряващо слънце – 116 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

На фокус семейството: Да пробваш или не

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Сладка тайна – 139 еп.

 

21:45

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

23:30

Фолклорна трапеза 605

 

00:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply