Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 5 юли

 

ПОНЕДЕЛНИК – 29 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Да сме живи, да сме здрави 976

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 1 еп.

повторение

10:30

Хайлайф – 11 и 12 еп.

 

11:20

Информационен блок

 

11:30

Обрати на съдбата – 90 еп.

повторение

12:20

Песни за душата 960

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Завинаги

 

14:30

Тема

 

15:00

Да сме живи, да сме здрави 976

 

15:30

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 1 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 91 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Песни за душата 960

 

19:10

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 976

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 2 еп.

 

22:40

Игр. филм: Победена истина

 

00:15

Новини

повторение

00:25

Фолклорна трапеза 548

 

01:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 30 юни

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Сентенции / Любопитно

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 2 еп.

повторение

10:30

Свещ. планини по света – 7 еп.

 

11:00

Музика

 

10:20

Информационен блок

 

11:30

Обрати на съдбата – 91 еп.

повторение

12:20

Багрите на българското 737

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Ругантино

 

14:45

Фолклорна трапеза 548

 

15:45

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещ. планини по света – 8 еп.

 

17:00

Сентенции / Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 92 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 3 еп.

 

22:40

Игр. филм: Розовият дявол

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Тема

повторение

00:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 1 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 3 еп.

повторение

10:30

Пътешествие из Стария континент – 20 еп.

 

10:55

Да сме живи, да сме здрави 977

 

11:25

Информационен блок

 

11:30

Обрати на съдбата – 92 еп.

повторение

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Понтормо

 

14:40

Да сме живи, да сме здрави 977

 

15:10

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Пътешествие из Стария континент – 21 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 93 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Да сме живи, да сме здрави 977

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 4 еп.

 

22:40

Игр. филм: Морският вълк

 

00:15

Новини

повторение

00:25

Песни за душата 960

 

00:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 2 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 4 еп.

повторение

10:30

Световни скандали – 1 еп.

 

10:55

Музика

 

11:20

Информационен блок

 

11:30

Обрати на съдбата – 93 еп.

повторение

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Моцарт и китът

 

14:30

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 2 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 94 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Изворче 929

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 5 еп.

 

22:40

Игр. филм: Избави ни от злото

 

00:10

Новини

повторение

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 3 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 5 еп.

повторение

10:30

Свещените планини по света – 8 еп.

 

11:00

Музика

 

11:20

Информационен блок

 

11:30

Обрати на съдбата – 94 еп.

повторение

12:20

Изворче 929

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Едисън

 

14:30

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Свещените планини по света – 9 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 95 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Багрите на българското 738

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 6 еп.

 

22:40

Игр. филм: Червена стомана

 

00:05

Новини

повторение

00:15

Изворче 929

 

00:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 4 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 6 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 14 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Картоиграчът – 1 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 95 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Молокай – островът на прокажените

 

14:55

Багрите на българското 738

 

15:25

Музика

 

16:00

Картоиграчът – 2 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 96 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Хубава си, татковино – 15 еп. /патриот. пред./

 

19:30

Фолклорна трапеза 549

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 7 еп.

 

22:30

Игр. филм: Те се сражаваха за Родината 1

 

23:50

Багрите на българското 738

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 5 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Убийства в Мидсамър – 11 сезон, 7 еп.

повторение

10:30

Хубава си, татковино – 15 еп. /патриот. пред./

 

11:00

Картоиграчът – 2 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 96 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: 21 очи

 

14:30

Изворче 929

 

15:00

Музика

 

15:30

Да сме живи, да сме здрави 978

 

16:00

Картоиграчът – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 97 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Долината на Ибър /док. филм/

 

18:50

Хубава си, татковино – 16 еп. /патриот. пред./

 

19:20

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Убийства в Мидсамър – сезон 13, 1 еп.

 

22:30

Игр. филм: Те се сражаваха за Родината 2

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

Leave a Reply