Програмата на канал „Рила“ до неделя, 6 август

ПОНЕДЕЛНИК – 31 юли

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

09:00

Любовен облог – 44 еп.

повторение

09:45

Слепец – 8 еп.

 

10:35

Информационен блок

 

11:00

Наричаха я Луна – 99 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пришелецът Фил

 

14:20

Тема

повторение

14:35

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 100 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 45 еп.

 

21:55

Игр. филм: Пленник

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 1 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 45 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 8 еп.

 

10:30

Информационен блок

 

11:00

Наричаха я Луна – 100 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бели престилки

 

14:35

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Съдия Ейми – 9 еп.

 

17:15

Наричаха я Луна – 101 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 46 еп.

 

21:55

Игр. филм: Местопрестъпление

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Тема

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 2 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 46 еп.

повторение

09:45

Американска фотография /док. филм/

 

10:40

Информационен блок

 

11:00

Наричаха я Луна – 101 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Под наблюдение

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Кръвни връзки /док. филм/

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 102 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 47 еп.

 

21:55

Игр. филм: Военни маневри 1

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 3 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 47 еп.

повторение

09:45

Слепец – 9 еп.

 

10:35

Информационен блок

 

11:00

Наричаха я Луна – 102 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Крадци на бижута

 

14:25

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 103 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 48 еп.

 

21:55

Игр. филм: Военни маневри 2

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 4 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 48 еп.

повторение

09:45

Съдия Ейми – 9 еп.

 

10:30

Информационен блок

 

11:00

Наричаха я Луна – 103 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Човешки капитал

 

14:50

Подбрахме за вас

 

15:45

Информационен блок

 

16:00

Съдия Ейми – 10 еп.

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 104 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Любовен облог – 49 еп.

 

21:55

Игр. филм: Записки под възглавката

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 5 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Любовен облог – 49 еп.

повторение

09:45

Обща медицина – 18 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Наричаха я Луна – 104 еп.

повторение

11:45

Метеора – между небето и земята /док. ф./

 

12:00

Музика

 

13:00

Игр. филм: Смяна на местата

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Обща медицина – 19 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 105 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Любовен облог – 50 еп.

 

21:45

Игр. филм: Поли Шор е мъртъв

 

23:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 6 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Любовен облог – 50 еп.

повторение

09:45

Обща медицина – 19 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Наричаха я Луна – 105 еп.

повторение

11:45

Тони Димитрова /08.2004 г./

 

12:30

Музика

 

13:00

Игр. филм: (Без)опасни откровения

 

14:50

Подбрахме за вас

 

16:00

Обща медицина – 20 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Наричаха я Луна – 106 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Ансамбъл „Пирин” /08.2004 г./

 

19:15

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Любовен облог – 51 еп.

 

21:45

Игр. филм: Катастрофа

 

23:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*