Новини

Програмата на канал “Рила” до неделя, 6 март

ПОНЕДЕЛНИК – 29 февруари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 75 еп. повторение
09:45 Пътешествие из Стария континент – 5 еп.
10:10 Песни за душата 752
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 11 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Препъване
13:20 Тема
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Американски тюлени 3
16:30 Пътешествие из Стария континент – 6 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 12 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 752
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Истинският Родриго – 76 еп.
22:05 Игр. филм: Брегът на тъмната река
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 340
00:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 1 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 76 еп. повторение
09:45 Боклук – 23 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 12 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Спален експрес
13:25 Багрите на българското 536
13:55 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Делта форс 1
16:30 Боклук – 24 еп.
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 13 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 77 еп.
21:55 Игр. филм: Горчиво небе
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 2 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 77 еп. повторение
09:45 Зад камера /док. филм/
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 13 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Полицейско управление Ел Ей
13:25 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Делта форс 2
16:15 Чудеса – 1 еп.
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 14 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 793
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 78 еп.
21:55 Игр. филм: Таборът отива към небето
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 752
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 3 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 78 еп. повторение
09:45 Пътешествие из Стария континент – 6 еп.
10:10 Да сме живи, да сме здрави 769
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 14 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Каре аса
13:20 Балкан фолк 793
14:00 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Делта форс 3
16:30 Пътешествие из Стария континент – 7 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 15 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 769
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 79 еп.
21:55 Игр. филм: Смърт край Змийската река
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 793
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 4 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 79 еп.
09:45 Боклук – 24 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Две съдби – 15 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Подвижни мишени
13:15 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Делта форс 4
16:05 Боклук – 25 еп.
16:35 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Две съдби – 16 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 537
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Истинският Родриго – 80 еп.
21:55 Игр. филм: Стъпки от огън
23:25 Новини
23:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 5 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Истинският Родриго – 80 еп. повторение
09:45 Вкусът на Европа 21
10:10 Песни за душата 753
10:40 Музика
11:00 Две съдби – 16 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Първични видове
13:10 Багрите на българското 537
13:40 Музика
15:00 Игр. филм: Делта форс 5
16:30 Вкусът на Европа 22
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:10 Две съдби – 17 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 341
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Истинският Родриго – 81 еп.
21:45 Игр. филм: Бикини на село
23:10 Багрите на българското 537
23:40 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 6 март
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал:  Истинският Родриго – 81 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Вкусът на Европа 22
10:40 Музика
11:00 Две съдби – 17 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Железен орел
13:25 Музика
15:00 Игр. филм: Сляп хоризонт
16:35 Вкусът на Европа 23
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Две съдби – 18 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал:  Истинският Родриго – 82 еп.
21:45 Игр. филм:  Тайната на Егор
23:15 Други + Фотоархив

Leave a Reply