Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 6 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 30 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Обща медицина – 4 еп. повторение
09:50 Тайнственият остров – 7 еп. повторение
10:15 Песни за душата 636
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 136 еп. повторение
11:45 Игр. филм: В компания на непознати 1
13:00 Тема
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мост към ада
16:30 Тайнственият остров – 8 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 137 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 636
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Обща медицина – 5 еп.
22:10 Игр. филм: Мошениците от Сейнт Мортимър
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 224
01:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 1 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Обща медицина – 5 еп. повторение
09:50 Найтмен – 31 еп.
10:40 С мисъл за вас
10:55 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 137 еп. повторение
11:45 Игр. филм: В компания на непознати 2
12:55 Да сме живи, да сме здрави 652
13:25 Багрите на българското 420
13:55 Фолклорна трапеза 224
14:55 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Медийна война
16:25 Найтмен – 32 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 138 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 652
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 6 еп.
22:00 Игр. филм: Изчезването
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 2 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 6 еп. повторение
09:50 Резерват „Ропотамо” /док. филм/
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 138 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тъмната страна на Слънцето
13:25 С мисъл за вас
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Трафик
16:30 Харун Тезиеф: Механ. на Земята
17:20 Да бъдеш Ева – 139 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 677
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Затворник 762
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 636
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 3 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 7 еп. повторение
09:50 Тайнственият остров – 8 еп.
10:15 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 139 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Елитна част
13:40 Балкан фолк 677
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Гордостта на отбора
16:25 Тайнственият остров – 9 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 140 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 8 еп.
22:00 Игр. филм: Цветът на лъжите
23:50 Новини
00:00 Балкан фолк 677
00:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 4 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 8 еп. повторение
09:50 Найтмен – 32 еп.
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 140 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тайни планове
13:15 Самоковче
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Най-добрата награда
16:25 Найтмен – 33 еп.
17:15 Да бъдеш Ева – 141 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 421
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Обща медицина – 9 еп.
22:00 Игр. филм: Дяволът в нас
23:30 Новини
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 5 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Обща медицина – 9 еп. повторение
09:50 Животни лечители – 13 еп.
10:10 Песни за душата 637
10:40 Самоковче
11:00 Да бъдеш Ева – 141 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сделка с дявола
13:10 Багрите на българското 421
13:40 Самоков-градът на І-та б-ска печ-ца /док. филм/
14:00 Румяна Попова и „Чинари”
15:00 Игр. филм: Крадци на бижута
16:25 Да оцелееш в океана – 1 еп.
16:55 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да бъдеш Ева – 142 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
19:30 Фолклорна трапеза 225
20:30 Телевизионен компас
21:00 Обща медицина – 10 еп.
21:50 Игр. филм: Злокобна среща
23:25 Багрите на българското 421
23:55 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 6 октомври
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Обща медицина – 10 еп. повторение
09:50 Да оцелееш в океана – 1 еп.
10:20 Музика
10:30 Сентенции/ Любопитно
11:00 Да бъдеш Ева – 142 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Точка на замръзване
13:05 Дует „Ритон”
13:50 Една забравена личност /док. филм/
14:05 Музика
15:00 Игр. филм: Искам те мъртъв
16:30 Да оцелееш в океана – 2 еп.
17:00 Сентенции/ Любопитно
17:15 Да бъдеш Ева – 143 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Долината на Ибър /док. филм/
18:50 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Обща медицина – 11 еп.
21:50 Игр. филм: Опасни игри
23:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply