Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 6 септември

ПОНЕДЕЛНИК – 31 август

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 74 еп. повторение
09:45 Норман Фостър /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 14 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Високи залози
13:20 Песни за душата 728
13:50 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Сляп хоризонт
16:05 Американска фотография /док. филм/
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 15 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 728
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал: Цената на славата – 75 еп.
22:05 Игр. филм: Последният патрул
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 С мисъл за вас
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 1 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 75 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 2 еп.
10:05 Да сме живи, да сме здрави 745
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 15 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Тъжни филми
13:20 Да сме живи, да сме здрави 745
13:50 С мисъл за вас
14:20 Багрите на българското 512
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Искам те мъртъв
16:30 Това може да се случи утре – 3 еп.
16:50 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Платина – 16 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 745
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 76 еп.
21:55 Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 1
23:30 Новини
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 2 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 76 еп. повторение
09:45 С мисъл за вас
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Платина – 16 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Хай Лоунсън
13:20 Музика
14:20 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Шушу
16:05 Катакл. за милиард– Наводн.на Хилядол./д.ф./
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 1 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 769
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 77 еп.
21:55 Игр. филм: Катин
23:50 Новини
00:00 Песни за душата 728
00:30 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 3 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 77 еп. повторение
09:45 Американска фотография /док. филм/
10:40 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 1 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Убийствен прилив
13:15 Балкан фолк 769
13:55 Информационен блок
14:00 Игр. филм: Гоя
15:40 Юджийн Смит – изк. на фотографията /док. ф./
17:05 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 2 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 697
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 78 еп.
21:55 Игр. филм: Да бъдеш най-добрият 2
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 769
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 4 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 78 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре – 3 еп.
10:05 Изворче 697
10:35 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Тайният знак – 2 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Лед
13:20 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Роберт и Клара
16:35 Това може да се случи утре – 4 еп.
16:55 Музика
17:00 Информационен блок
17:10 Тайният знак – 3 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 513
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал: Цената на славата – 79 еп.
21:55 Игр. филм: Косачката 1
23:45 Новини
23:55 Изворче 697
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 5 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 79 еп. повторение
09:45 Индийската кухня на Мридула 3 /кулин. пред./
10:10 Песни за душата 729
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Тайният знак – 3 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Орелът и конят
13:25 Багрите на българското 513
13:55 Музика
14:30 Игр. филм: Версенжеторикс
16:25 Индийската кухня на Мридула 4 /кулин. пред./
16:50 Музика
17:10 Тайният знак – 4 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 317
19:30 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 80 еп.
21:45 Игр. филм: Косачката 2
23:15 Багрите на българското 513
23:45 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 6 септември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сериал: Цената на славата – 80 еп. повторение
09:45 Индийската кухня на Мридула 4 /кулин. пред./
10:10 Да сме живи, да сме здрави 746
10:40 Музика
11:00 Тайният знак – 4 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Пазителят на мира
13:25 Изворче 697
13:55 Музика
14:00 Да сме живи, да сме здрави 746
14:30 Наше село /с. Ярлово/
14:45 Игр. филм: Изток – запад
16:45 Вкусът на Англия /кулин. пред./
17:10 Тайният знак – 5 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Да сме живи, да сме здрави 746
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал: Цената на славата – 81 еп.
21:45 Игр. филм: Тайната на Егор
23:15 Други + Фотоархив

Leave a Reply