Програмата на канал “Рила” до неделя, 6 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 31 януари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 135 еп.

повторение

09:45

Слепец – 9 еп.

 

10:35

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 143 еп.

повторение

11:45

Фолклорна трапеза 624

 

12:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Подводницата

 

14:35

Ние съградихме България:Промишл. строителство

 

15:05

Тема

повторение

15:40

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 144 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 136 еп.

 

21:55

Игр. филм: Където злото се простира

 

23:20

Новини

повторение

23:30

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 1 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 136 еп.

повторение

09:45

Вангелия – 9 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 144 еп.

повторение

11:45

Ние съградихме България:Промишл. строителство

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Дворянско гнездо

 

14:45

Фолклорна трапеза 624

 

15:45

Музика

 

16:00

Вангелия – 10 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:15

Цената на славата – 145 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 437

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 137 еп.

 

21:55

Игр. филм: (Без)опасни откровения

 

23:45

Новини

повторение

23:55

Тема

повторение

00:25

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 2 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 137 еп.

повторение

09:45

Хулиганът /филм с Ч. Чаплин/

 

10:10

Сентенции/Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 145 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 437

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сталкер

 

15:35

Подбрахме за вас

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Моряк по принуда /филм с Ч. Чаплин/

 

16:55

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 146 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 138 еп.

 

21:55

Игр. филм: Фадо

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 3 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 138 еп.

повторение

09:45

Слепец – 10 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 146 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Сам в гората

 

14:30

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 11 еп.

 

17:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 147 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 139 еп.

 

21:55

Игр. филм: Момичета за всичко

 

23:15

Новини

повторение

23:25

Световно фолклорно изкуство 437

 

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 4 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 139 еп.

повторение

09:45

Вангелия – 10 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Цената на славата – 147 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бягството на койота

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 437

 

15:05

Подбрахме за вас

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Вангелия – 11 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 148 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Изумрудената огърлица – 140 еп.

 

21:55

Игр. филм: Моят най-добър приятел

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 5 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Изумрудената огърлица – 140 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 3 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 148 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:30

Б-я, която съградихме: Селско стопанство

 

13:00

Игр. филм: Край

 

15:00

Кичка Бодурова /08.2009/

 

15:30

Подбрахме за вас

 

16:00

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 149 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

19:00

Фолклорна трапеза 625

 

20:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 141 еп.

 

21:45

Игр. филм: Някой като Ходър

 

23:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 6 февруари

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Тема

повторение

09:00

Изумрудената огърлица – 141 еп.

повторение

09:45

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 4 еп.

 

10:35

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Цената на славата – 149 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Багдадският крадец

 

14:40

Руски ансамбъл „Душа”

 

16:10

Банд. Петербург: Хол. пасаж – 5 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Цената на славата – 150 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Б-я, която съградихме: Селско стопанство

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Изумрудената огърлица – 142 еп.

 

21:45

Игр. филм: Тайната на Егор

 

23:15

Фолклорна трапеза 625

 

00:15

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*