Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 6 януари

ПОНЕДЕЛНИК – 31 декември
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 91 еп. повторение
09:45 Гена Димитрова /оперен рецитал/
10:55 Мусала /док. филм/
11:20 Страници от живота – 139 еп. повторение
12:05 Игр. филм: Операция „ЧНГ”
13:55 Тема
14:25 І-ви нац фестивал на старата гр. песен
15:45 Новинарски обзор 2012
16:15 Коледен концерт /Р. Тосков/
16:40 Спортен обзор 2012
17:05 Ибро Лолов
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Завило се вито хоро – І ч.
19:00 Маргарита Хранова /юбилеен концерт/
20:30 Завило се вито хоро – ІІ ч.
21:00 Христо Кидиков /юбилеен концерт/
22:40 Николай Славеев /08.2012/
23:50 Джон Лорд /концерт/
00:40 Празнични видеоклипове
02:40 Николина Чакърдъкова /08.2006/
04:00 Сентенции/ Празнични слайдове

ВТОРНИК – 1 януари
Час Предаване Забележки
09:00 Музика
09:45 Вуйчото от Америка – 13 еп.
10:35 Да сме живи, да сме здрави 617
11:05 Игр. филм: Местопрестъпление повторение
12:35 Христо Кидиков /юбилеен концерт/
14:15 Попангелов от Боровец до Алпите /док. филм/
15:55 Да сме живи, да сме здрави 617
16:25 Вуйчото от Америка – 14 еп.
17:15 Страници от живота – 140 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Световно фолклорно изкуство 1
19:00 Джон Лорд /концерт/
19:50 Да сме живи, да сме здрави 617
20:20 Музика
20:30 Тв компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 92 еп.
21:45 Игр. филм: Операция „Честита Нова Година”
23:55 Тема
00:25 Маргарита Хранова /юбилеен концерт/
01:55 Фотоекскурзии

СРЯДА – 2 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 92 еп. повторение
09:45 Самолет на хоризонта /док. филм/
10:35 Световно фолклорно изкуство 1
11:05 Страници от живота – 140 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Подземен свят
13:45 Ибро Лолов
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Хуманоиди от дълбините
16:20 Модерно военно дело-ракети и снаряди /д.ф./
17:10 Музика
17:15 Страници от живота – 141 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 641
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 93 еп.
21:55 Игр. филм: Черна котка, бял котарак
00:00 Новини
00:10 Фотоекскурзии

ЧЕТВЪРТЪК – 3 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 93 еп. повторение
09:45 Типи от Африка /нпф/
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 141 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Странни птици
13:25 Балкан фолк 641
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Сделка за бебе
16:40 Ексцентриците – 1 еп.
17:05 Музика
17:15 Страници от живота – 142 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 94 еп.
21:55 Игр. филм: Канзас сити
23:45 Новини
23:55 Балкан фолк 641
00:35 Фотоекскурзии

ПЕТЪК – 4 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 94 еп. повторение
09:45 Вуйчото от Америка – 14 еп.
10:35 Музика
10:45 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 142 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Правилата на привличане
13:35 Световно фолклорно изкуство 1
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Двойно завъртане
16:25 Вуйчото от Америка – 15 еп.
17:15 Страници от живота – 143 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 386
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да срещнеш приказния принц – 95 еп.
21:55 Игр. филм: Под подозрение
23:40 Новини
23:50 Фотоекскурзии

СЪБОТА – 5 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 95 еп. повторение
09:45 Песни за душата 601
10:15 Обща медицина – 14 еп.
11:05 Страници от живота – 143 еп. повторение
11:50 Игр. филм: 55 дни в Пекин
14:00 Багрите на българското 386
14:30 Музика
14:50 Игр. филм: Тъмната страна на Слънцето
16:30 Обща медицина – 15 еп.
17:20 Страници от живота – 144 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 189
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 96 еп.
21:45 Игр. филм: Арсен Люпен
23:50 Багрите на българското 386
00:20 Фотоекскурзии

НЕДЕЛЯ – 6 януари
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Да срещнеш приказния принц – 96 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Обща медицина – 15 еп.
11:05 Страници от живота – 144 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Другата Аржентина
13:35 Маргарита Хранова /юбилеен концерт/
15:05 Игр. филм: Медийна война
16:30 Обща медицина – 16 еп.
17:20 Страници от живота – 145 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Да сме живи, да сме здрави 618
19:15 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да срещнеш приказния принц – 97 еп.
21:45 Игр. филм: Гръмотевични птици
23:15 С мисъл за вас
23:30 Световно фолклорно изкуство 1
00:00 Фотоекскурзии

Leave a Reply