Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 8 февруари

ПОНЕДЕЛНИК – 2 февруари

Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 4 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 6 еп.
10:15 Да сме живи, да сме здрави 718
10:45 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 83 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Злокобна среща
13:20 Тема
13:50 Музика
14:20 Да сме живи, да сме здрави 718
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Оцелелият
16:30 Музеите на Америка – 7 еп.
16:55 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 84 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Да сме живи, да сме здрави 718
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сер. филм: Слепия – 5 еп.
22:10 Игр. филм: Светът на цирка
00:20 Новини
00:30 Спортен обзор
00:40 С мисъл за вас
01:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ВТОРНИК – 3 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 5 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 8 еп.
10:35 С мисъл за вас
11:05 Дивият ангел – 84 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Опасни игри
13:15 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Торнадо
16:30 Съдия Ейми – 9 еп.
17:15 Дивият ангел – 85 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 101
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 6 еп.
22:00 Игр. филм: Руби и Куентин
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СРЯДА – 4 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 6 еп. повторение
09:50 Светът и ние: Париж и Прага /док. филм/
10:20 Световно фолклорно изкуство 101
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 85 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Частен детектив
13:20 С мисъл за вас
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Закуска с извънземни
16:30 Светът и ние: Швейцария /док. филм/
16:50 Музика
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 86 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 741
19:20 Музика
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Малката Москва
23:55 Новини
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ЧЕТВЪРТЪК – 5 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 7 еп. повторение
09:50 Музеите на Америка – 7 еп.
10:15 Музика
10:50 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 86 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Муси
13:10 Балкан фолк 741
13:50 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Руби Джин и Джо
16:40 Музеите на Америка – 8 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Дивият ангел – 87 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 669
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 8 еп.
22:00 Игр. филм: Рамбо 4
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 741
00:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
ПЕТЪК – 6 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 8 еп. повторение
09:50 Съдия Ейми – 9 еп.
10:35 Самоковче
10:55 Информационен блок
11:00 Дивият ангел – 87 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Любовта на Ахил
13:15 Световно фолклорно изкуство 101
13:45 Музика
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Истинско отмъщение
16:30 Съдия Ейми – 10 еп.
17:15 Дивият ангел – 88 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 485
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сер. филм: Слепия – 9 еп.
22:00 Игр. филм: Подземен свят
23:55 Новини
00:05 Изворче 669
00:35 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив
СЪБОТА – 7 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Сер. филм: Слепия – 9 еп. повторение
09:50 За размножаването – 2 еп.
10:40 Песни за душата 701
11:10 Дивият ангел – 88 еп. повторение
11:55 Игр. филм: Военни маневри 1
13:25 Багрите на българското 485
13:55 Музика
14:30 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
16:00 За размножаването – 3 еп.
16:50 Самоковче
17:10 Музика
17:15 Дивият ангел – 89 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 289
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Слепия – 10 еп.
21:50 Игр. филм: Записки под възглавката
23:50 Багрите на българското 485
00:20 Други + Фотоархив
НЕДЕЛЯ – 8 февруари
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Сер. филм: Слепия – 10 еп. повторение
09:50 За размножаването – 3 еп.
10:40 Музика
11:00 Дивият ангел – 89 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Военни маневри 2
13:10 Самоковче
13:30 Музика
14:00 Изворче 669
14:30 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
16:20 За размножаването – 4 еп.
17:10 Музика
17:15 Дивият ангел – 90 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сер. филм: Слепия – 11 еп.
21:50 Игр. филм: Не тъгувай
23:20 Световно фолклорно изкуство 101
23:50 Други + Фотоархив

TV kanal

Leave a Reply