Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 9 август

ПОНЕДЕЛНИК – 3 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 21 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 10 еп.

 

10:15

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 125 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Последен договор

 

14:35

Тема

 

15:05

Музика

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 11 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 126 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Обща медицина – 22 еп.

 

21:50

Игр. филм: Освобождение 3

 

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 4 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 22 еп.

повторение

09:50

Слепец – 7 еп.

 

10:40

Сентенции / Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 126 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Влакът на смъртта

 

14:40

Музика

 

16:00

Слепец – 8 еп.

 

16:50

Сентенции / Любопитно

 

17:00

Информационен блок

 

17:10

Обрати на съдбата – 127 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Световно фолклорно изкуство 365

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Обща медицина – 23 еп.

 

21:50

Игр. филм: Освобождение 4

 

23:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

 

СРЯДА – 5 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 23 еп.

повторение

09:50

Младите хищници /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 127 еп.

повторение

11:50

Световно фолклорно изкуство 365

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Да вдигаме гълъбите

 

14:45

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Хищните котки на земята /док. филм/

 

16:45

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 128 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Балкан фолк 1005

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Обща медицина – 24 еп.

 

21:50

Игр. филм: Освобождение 5

 

23:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 6 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 24 еп.

повторение

09:50

Световни скандали – 11 еп.

 

10:15

Да сме живи, да сме здрави 982

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 128 еп.

повторение

11:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Пришелецът Фил

 

14:20

Балкан фолк 1005

 

15:00

Музика

 

15:50

Да сме живи, да сме здрави 982

 

16:20

Информационен блок

 

16:30

Световни скандали – 12 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 129 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Изворче 933

 

19:00

Детски свят

 

20:00

Да сме живи, да сме здрави 982

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Обща медицина – 25 еп.

 

21:50

Игр. филм: Местопрестъпление

 

23:20

Балкан фолк 1005

 

00:00

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 7 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 25 еп.

повторение

09:50

Слепец – 8 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

10:50

Информационен блок

 

11:00

Обрати на съдбата – 129 еп.

повторение

11:50

Изворче 933

 

12:20

Музика

 

13:00

Игр. филм: Бели престилки

 

14:35

Световно фолклорно изкуство 365

 

15:05

Музика

 

15:50

Информационен блок

 

16:00

Слепец – 9 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 130 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Багрите на българското 741

 

19:00

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 26 еп.

 

21:50

Игр. филм: Тя излъга

 

23:10

Изворче 933

 

23:40

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 8 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 26 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 24 еп. /патриот. пред./

 

10:20

Песни за душата 965

 

10:50

Музика

 

11:00

Съдебни процеси – 4 еп.

 

11:50

Сентенции/ Любопитно

 

12:00

Обрати на съдбата – 130 еп.

повторение

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Палата №6

 

14:25

Багрите на българското 741

 

14:55

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 5 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 131 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Хубава си, татковино – 25 еп. /патриот. пред./

 

18:55

Музика

 

19:30

Фолклорна трапеза 553

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 27 еп.

 

21:50

Игр. филм: Светкавичен огън

 

23:15

Багрите на българското 741

 

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 9 август

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Обща медицина – 27 еп.

повторение

09:50

Хубава си, татковино – 25 еп. /патриот. пред./

 

10:15

Яребковица /док. ф./

 

10:50

Сентенции/Любопитно

 

11:00

Съдебни процеси – 5 еп.

 

11:50

Музика

 

12:00

Обрати на съдбата – 131 еп.

повторение

12:50

Сентенции/ Любопитно

 

13:00

Игр. филм: Под наблюдение

 

14:25

Изворче 933

 

14:55

Музика

 

16:00

Съдебни процеси – 6 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:10

Обрати на съдбата – 132 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Изворите на Марица /док. филм/

 

19:05

Хубава си, татковино – 26 еп. /патриот. пред./

 

19:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Обща медицина – 28 еп.

 

21:50

Игр. филм: Белият тигър

 

23:50

Световно фолклорно изкуство 365

 

00:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Leave a Reply