Програмата на канал „Рила“ до неделя, 9 октомври

ПОНЕДЕЛНИК – 3 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 72 еп.

повторение

09:50

Боклук – 9 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 68 еп.

повторение

11:45

Тема

повторение

12:00

Музика

 

13:00

Игр. филм: Злото няма почивен ден

 

14:30

Анти Бай Ганьо /док. филм/

 

15:15

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 10 еп.

 

17:00

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 69 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 73 еп.

 

22:00

Игр. филм: Дванайста нощ

 

23:40

Новини

повторение

23:50

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ВТОРНИК – 4 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 73 еп.

повторение

09:50

Вкусът на Европа – 1 еп.

 

10:15

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 69 еп.

повторение

11:45

Анти Бай Ганьо /док. филм/

 

12:30

Музика

 

13:00

Игр. филм: Тайната на хълма

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 2 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 70 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Световно фолклорно изкуство 469

 

19:10

Детски свят

 

20:30

Тв компас /реклами, обяви/

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 74 еп.

 

22:00

Игр. филм: Кървав спорт 3

 

23:30

Новини

повторение

23:40

Тема

повторение

23:55

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СРЯДА – 5 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 74 еп.

повторение

09:50

За размножаването – 4 еп. /док. филм/

 

10:40

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 70 еп.

повторение

11:45

Световно фолклорно изкуство 469

 

12:15

Музика

 

13:00

Игр. филм: Годеница от Париж

 

14:25

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

За размножаването – 5 еп. /док. филм/

 

17:20

Грехът на Анхелика – 71 еп.

 

18:05

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 75 еп.

 

22:00

Игр. филм: Пълно затъмнение

 

23:35

Новини

повторение

23:45

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 6 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 75 еп.

повторение

09:50

Боклук – 10 еп.

 

10:20

Музика

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 71 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Чуждо алиби

 

14:30

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Боклук – 11 еп.

 

17:00

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 72 еп.

 

18:00

Тв компас /реклами, обяви/

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Тв компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 76 еп.

 

22:00

Игр. филм: Ърнест в армията

 

23:25

Новини

повторение

23:35

Световно фолклорно изкуство 469

 

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

ПЕТЪК – 7 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 76 еп.

повторение

09:50

Вкусът на Европа – 2 еп.

 

10:15

Сентенции/ Любопитно

 

10:45

Информационен блок

 

11:00

Грехът на Анхелика – 72 еп.

повторение

11:45

Музика

 

13:00

Игр. филм: Мотив за убийство

 

13:30

Световно фолклорно изкуство 469

 

14:00

Подбрахме за вас

 

16:15

Информационен блок

 

16:30

Вкусът на Европа – 1 еп.

 

16:55

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 73 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Новини

 

18:40

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Новини

повторение

21:10

Законът на любовта – 77 еп.

 

22:00

Игр. филм: Катин

 

23:55

Новини

повторение

00:05

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

СЪБОТА – 8 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:30

Новини

повторение

08:40

Музика

 

09:00

Законът на любовта – 77 еп.

повторение

09:50

Вангелия – 2 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 73 еп.

повторение

11:45

Музика

 

12:00

Алберт Коен /док. филм/

 

13:00

Игр. филм: Бесове 1 и 2

 

15:25

Изворът на белоногата /спектакъл/

 

16:00

Вангелия – 3 еп.

 

16:50

Сентенции/ Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 74 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Тема

 

18:45

Фолклорна трапеза 657

 

19:45

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 78 еп.

 

21:50

Игр. филм: Бързакът Ърнест

 

23:20

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

 

НЕДЕЛЯ – 9 октомври

Час

Предаване

Забележки

06:30

Релакс

 

08:45

Тема

повторение

09:00

Законът на любовта – 78 еп.

повторение

09:50

Вангелия – 3 еп.

 

10:40

Сентенции/ Любопитно

 

11:00

Грехът на Анхелика – 74 еп.

повторение

11:45

Българска сватба /спектакъл/

 

12:50

Музика

 

13:00

Игр. филм: Под напрежение

 

14:30

Връстник на 20-ти век /док. филм/

 

15:20

Музика

 

16:00

Вангелия – 4 еп.

 

16:50

Сентенции/Любопитно

 

17:15

Грехът на Анхелика – 75 еп.

 

18:00

Телевизионен компас

 

18:30

Алберт Коен /док. филм/

 

19:30

Детски свят

 

20:30

Телевизионен компас

 

21:00

Законът на любовта – 79 еп.

 

21:50

Игр. филм: Пътят на Карлито

 

00:10

Фолклорна трапеза 657

 

01:10

Сентенции/ Любопитно + Фотоархив + Тв акценти

 

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*