Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 9 юни

ПОНЕДЕЛНИК – 3 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 45 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 7 еп. повторение
10:15 Песни за душата 621
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 17 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тунел към Китай
13:20 Тема
13:50 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Спален експрес
16:40 Пътешествие из Стария континент – 8 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 18 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Песни за душата 621
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Преуспелите – 46 еп.
22:10 Игр. филм: Нежна революция 1 и 2
23:55 Новини
00:05 Спортен обзор
00:15 Фолклорна трапеза 209
01:15 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 4 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Преуспелите – 46 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 19 еп.
10:10 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 18 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кралят милничар
13:20 Фолклорна трапеза 209
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Полицейско управление Ел Ей
16:35 Това може да се случи утре – 20 еп.
16:55 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 19 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 21
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 47 еп.
22:00 Игр. филм: Нежна революция 3 и 4
23:45 Новини
23:55 Тема
00:25 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 5 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 47 еп. повторение
09:50 Светът и ние – Хелзинки /д.ф./
10:05 Световно фолклорно изкуство 21
10:35 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 19 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Честна игра
13:10 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каре аса
16:30 Светът и ние – Монако /д.ф./
16:45 Музика
17:00 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 20 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 48 еп.
22:00 Игр. филм: Пришелецът Фил
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 621
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 6 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 48 еп. повторение
09:50 Пътешествие из Стария континент – 8 еп.
10:15 Детски свят
10:45 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 20 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Мошениците от Сейнт Мортимър
13:20 Балкан фолк 661
14:00 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Подвижни мишени
16:25 Пътешествие из Стария континент – 9 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 21 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 589
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 49 еп.
22:00 Игр. филм: Бели престилки
23:35 Новини
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 7 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 49 еп. повторение
09:50 Това може да се случи утре – 20 еп.
10:10 Изворче 589
10:40 Информационен блок
11:00 Да бъдеш Ева – 21 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изчезването
13:10 Световно фолклорно изкуство 21
13:40 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Незавършена любов
16:45 Това може да се случи утре – 21 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Да бъдеш Ева – 22 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 405
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Преуспелите – 50 еп.
22:00 Игр. филм: Почти бременна
23:30 Новини
23:40 Изворче 589
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 8 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Новини
08:40 Музика
09:00 Преуспелите – 50 еп. повторение
09:50 Боклук – 9 еп.
10:20 Песни за душата 622
10:50 Музика
11:00 Да бъдеш Ева – 22 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Затворник 762
13:15 Китка здравец от Рила /Радуил 2/
13:30 Джон Лорд /концерт/
14:20 Багрите на българското 405
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Изчезналото момиче
16:35 Боклук – 10 еп.
17:05 Музика
17:15 Да бъдеш Ева – 23 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 210
20:00 Музика
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 51 еп.
21:50 Игр. филм: Под наблюдение
23:15 Багрите на българското 405
23:45 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 9 юни
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Преуспелите – 51 еп. повторение
09:50 Боклук – 10 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Да бъдеш Ева – 23 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Цветът на лъжите
13:35 Рилски ритми /08.2010 г./
13:50 Изповедта на 1 самоковец изобретател
14:20
15:00 Игр. филм: Десет мъртви мъже
16:30 Боклук – 9 еп.
17:00 Самоковче
17:20 Да бъдеш Ева – 17 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Наше село /с. Доспей/
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Преуспелите – 45 еп.
21:50 Игр. филм: Да вдигаме гълъбите
23:35 Световно фолклорно изкуство 20
00:05 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply