Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 01.04.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 26 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 563
09:00 Да бъдеш Ева – 120 еп. повторение
09:45 Фестивалът „Авиньон” /док. филм/
10:00 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 148 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Молокай – островът на прокажените
13:40 Тема повторение
14:10 Изворче 531
14:40 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Психоигри
16:30 Присъдата /док. филм/
17:25 Изумрудената огърлица – 149 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 121 еп.
22:05 Игр. филм: Чуждо алиби
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 152
00:55 Сентенции

ВТОРНИК – 27 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 121 еп. повторение
09:45 Найтмен – 29 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 149 еп. повторение
11:45 Игр. филм: 21 очи
13:15 Фолклорна трапеза 152
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Кралицата на пътя
16:35 Найтмен – 30 еп.
17:25 Изумрудената огърлица – 150 еп.
18:10 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Песни за душата 563
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 122 еп.
21:55 Игр. филм: Мотив за убийство
23:25 Новини
23:35 Тема повторение
00:05 Сентенции

СРЯДА – 28 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 122 еп. повторение
09:45 Островът на птиците /док.филм/
10:10 Самоковче
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 150 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Десет мъртви мъже
13:15 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Пейнт Бол
16:25 Иран, какъвто го видяхме 1 /док. филм/
16:50 Детски свят/ Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 151 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 604
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 123 еп.
21:55 Игр. филм: Бесове 1 и 2
00:40 Новини
00:50 Песни за душата 563
01:20 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 29 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 123 еп. повторение
09:45 Присъдата /док.филм/
10:40 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 151 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изчезналото момиче
13:20 Балкан фолк 604
14:00 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Терористът се завръща
16:50 Светло синьо /док.филм/
17:15 Изумрудената огърлица – 152 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 532
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 124 еп.
21:55 Игр. филм: Под напрежение
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 604
00:15 Сентенции

ПЕТЪК – 30 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 124 еп. повторение
09:45 Найтмен – 30 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 152 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Оставени на смъртта
13:35 Самоковче
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Тътенът на улиците
16:15 Найтмен – 31 еп.
17:05 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 153 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 125 еп.
21:55 Игр. филм: Мъжът с желязната маска
23:25 Новини
23:35 Изворче 532
00:05 Сентенции

СЪБОТА – 31 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 125 еп. повторение
09:45 Песни за душата 564
10:15 Самоковче
10:35 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 153 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Малката Ерин Мериуедър
13:10 Н. Чакърдъкова /08.2006/
14:35 Бялата порта на Рила 2 /концерт/
15:00 Игр. филм: Наследството на Ферамонти
16:55 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 154 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 126 еп.
21:45 Игр. филм: Летящият холандец
23:10 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 1 април
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Да бъдеш Ева – 126 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Тинтири – минтири
10:50 Сентенции
11:00 Изумрудената огърлица – 154 еп.
11:45 Игр. филм: Без връщане
13:10 Ансамбъл „Пирин” /08.2004/
13:55 Долината на Ибър /док. филм/
14:15 Пролетен концерт на „Лунни лъчи” /2011/
15:00 Игр. филм: Обучението на феите
16:35 Самоковче
16:55 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 155 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 127 еп.
21:45 Игр. филм: Контракт
23:15 С мисъл за вас
23:30 Сентенции

Leave a Reply