Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 01.07.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 25 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 576
09:00 Борд на директорите – 35 и 36 еп. повторение
10:00 Да оцелееш в океана – 5 еп.
10:30 Информационен блок повторение
11:00 Истинската красота на Лола – 89 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Хазарт
13:30 Тема повторение
14:00 Изворче 543
14:30 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мадам в Холивуд
16:30 Да оцелееш в океана – 6 еп.
17:00 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 90 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Борд на директорите – 37 и 38 еп.
22:20 Игр. филм: Капан
23:55 Новини
00:05 Спортен обзор
00:15 С мисъл за вас
00:30 Сентенции

ВТОРНИК – 26 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Борд на директорите – 37 и 38 еп. повторение
10:00 Матаку – 11 еп.
10:25 С мисъл за вас
10:40 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 90 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Спотаен в засада
13:15 Багрите на българското 360
13:45 Фолклорна трапеза 163
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Катастрофата
16:30 Матаку – 12 еп.
16:55 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 91 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 576
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Борд на директорите – 39 еп.
21:40 Игр. филм: Под обсада 2
23:15 Новини
23:25 Тема повторение
23:55 Сентенции

СРЯДА – 27 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сесия на ОбС /директно предаване/
15:00 Игр. филм: Почти мъртва
16:30 Йога с Уай Лана 2 /док. филм/
17:00 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 92 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 616
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Боклукът – 1 и 2 еп.
22:10 Игр. филм: Сивият кардинал
00:15 Новини
00:25 Песни за душата 576
00:55 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 28 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Боклукът – 1 и 2 еп. повторение
10:00 Да оцелееш в океана – 6 еп.
10:30 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 92 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Победена истина
13:20 Балкан фолк 616
14:00 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Виж, Джейн бяга
16:30 Да оцелееш в океана – 7 еп.
17:00 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 93 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 544
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Боклукът – 3 и 4 еп.
22:10 Игр. филм: Добрият пастир
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 616
00:30 Сентенции

ПЕТЪК – 29 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Боклукът – 3 и 4 еп. повторение
10:00 Матаку – 12 еп.
10:20 Да сме живи, да сме здрави 592
10:50 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 93 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Морският вълк
13:20 Изворче 544
13:50 Самоковче
14:15 Да сме живи, да сме здрави 592
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Влюбената принцеса
16:30 Матаку – 13 еп.
16:50 Любопитно/ Фотоконкурс
17:15 Истинската красота на Лола – 94 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 361
19:10 Да сме живи, да сме здрави 592
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Боклукът – 5 и 6 еп.
22:10 Игр. филм: Танцуващият в сянка
23:50 Новини
00:00 Изворче 544
00:30 Сентенции + Фотоконкурс

СЪБОТА – 30 юни
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Боклукът – 5 и 6 еп. повторение
10:00 Самоковче
10:20 Детски свят
11:00 Истинската красота на Лола – 94 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Избави ни от злото
13:15 Багрите на българското 361
13:45 Портрети /Сотир Немов/
14:05 Тони Димитрова /08.2004/
14:50 Музика
15:00 Игр. филм: Златният бокал
17:05 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 95 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 164
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сесия на ОбС /запис
02:15 Сентенции + Фотоконкурс

НЕДЕЛЯ – 1 юли
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Боклукът – 7 и 8 еп. повторение
10:00 Тема
10:30 Наше село /с. Гуцал/
11:00 Истинската красота на Лола – 95 еп.
11:45 Игр. филм: Загадката
13:15 Младежки концерт 1
14:30 Да сме живи, да сме здрави 593
15:00 Игр. филм: Отрова
16:40 Да сме живи, да сме здрави 593
17:10 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 96 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Да сме живи, да сме здрави 593
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Боклукът – 9 и 10 еп.
22:00 Игр. филм: Да си разменим жените
23:30 Сентенции + Фотоконкурс

Leave a Reply